Studerande med barn och deras tre bekymmer

I dag lämnade jag mitt barn på daghemmet och därefter mitt sista kursarbete i professors fack. Min tid som studerande med barn är nästan över, och allt som återstår är formaliteter av fakulteten. Därför är det dags att titta bakåt och fundera hur vardagen ser ut för en studerande med barn. Vad gör den svår och hur kunde den underlättas? Hurdan politik skulle underlätta att kombinera familj och studier? Eftersom det alltid är bra att börja med negationer, har jag samlat en kort lista över bekymmer.

 

Bekymmer nr 1: En stereotypisk bild av studerande och studier

Det är förvånansvärt svårt att hitta information om det exakta antalet studerande med barn. Det uppskattas dock att var sjätte studerande har barn. Trots det stöter man för ofta på grova generaliseringar om hurdan en högskolestuderande är. Förstamajfirande som pågår en vecka, snapsvisor och overaller är onekligen en del av studentlivet, men på basis av dem lönar det sig inte att dra upp politiska riktlinjer för alla studerande. Studietiderna kommer inte nödvändigtvis att bli kortare även om man skulle skärpa villkoren för studiestödet och göra det alltmer lånebaserat.

När politikerna fattar beslut, ska de förstå att högskolestuderande är en mycket heterogen grupp som består av både singlar som arbetar och föräldrar som studerar under föräldraledigheten. Ingen har nytta av grova generaliseringar.

 

Bekymmer nr 2: Icke-flexibla studier

På grund av en något ovetenskaplig undersökning (läs: att fråga i sociala medier) påstår jag att något som mest irriterar en studerande med barn är icke-flexibla studier. Det faktum att du måste anmäla dig en vecka före till fakultetstentamen och att det bara finns en tentamensdag i månaden. Eller när barnet har hamnat i en ond cirkel av influensa-femte barnsjukdomen-maginfluensa, vilket gör det omöjligt för föräldern att delta i obligatoriska lektioner, och det är inte möjligt att göra om kursen förrän nästa år.

Till all lycka har tentamensakvarier och andra teknologiska innovationer gjort saker och ting lite enklare. Personligen kan jag också tacka min fakultet för dess flexibilitet och storsinta professorer. Trots det gör de strikta scheman och obligatorisk närvaro på kurserna, speciellt i yrkeshögskolorna, det svårt för studerande med barn att studierna framskrider – och samtidigt riskerar de att deras låga inkomster blir ännu lägre. Detta leder till det tredje bekymret.

 

Bekymmer nr 3: Ekonomisk osäkerhet

För tillfället lever mer än 60 % av studerande barnfamiljer under fattigdomsgränsen. Trots det träder de nya nedskärningarna i studiestödet i kraft i augusti, vilket också minskar inkomsten för många studerande med barn. Allt flera måste välja mellan utbildning eller familj. Det kommer att bli otroligt svårt att få båda. Nu när jag nästan kan känna mitt examensbetyg i handen, är jag väldigt nöjd att vi skaffade vårt barn av emotionella skäl. Det var inte alls ekonomiskt förnuftigt.

Ekonomin för studerande med barn måste förbättras snabbt. 20 000 högskolestuderande med barn får studiestöd, och deras situation blir bättre om ett försörjartillägg införs i studiestödet. Det ska även genomföras en omfattande reform av familjeledigheter. Och på lång sikt behövs det en större reform av sociala tryggheten där var och ens nödvändiga försörjning garanteras med en basinkomst eller en generell trygghet.

 

Sanni Isometsä,

Medlem av FSF:s delegation för utvecklingssamarbete – KENKKU, Helsingfors

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.