Studerande röstade flitigt i studentkårernas fullmäktigeval –  röstningsprocenten på nationell nivå växte från föregående val

 

Universitetsstuderande över hela landet har röstat in sina representanter till studentkårernas högsta beslutande organ, fullmäktige. Valen har ordnats i 13 studentkårer mellan 7.–8. november. Med i statistiken och beräkningarna är också studentkåren vid Helsingfors universitets (HUS), även om de inte haft val i år, men resultaten är tagna från ifjol. I statistiken och beräkningarna är alltså 14 studentkårer medräknade.

Studentkårernas fullmäktigeval ordnas vartannat år. I sociala medier kan man använda hashtaggen #kårval (samt på finska #edarivaalit) när man diskuterar om  valet.

Det här året var röstningsprocenten 31,9 % på nationell nivå. I förra valet lämnade röstningsprocenten på 29,41 % när man beaktar alla 14 studentkårers valresultat. Röstberättigade var ca 130 000, och av dem använde 41 400 sin röst. Också denna gång röstade man livligast vid Åbo universitets studentkår (41,98 %)

“Det är väldigt fint att röstninsprocenten har stigit både när man kollar på nationell nivå samt hos de flesta enskilda studentkårer. En större tillämpning av digital röstning än tidigare samt att ärenden som berör studerande har synts i media och i politiska diskussioner har säkert delvis inspirerat fler studerande än tidigare att gå och rösta”, påpekar FSF:s generalsekreterare Eero Manninen.

I hela landet finns det 475 fullmäktigeplatser. I valet var 2675 personer uppställda.

De obundna grupperna fick totalt 360 platser i studentkårernas fullmäktige vilket innebär 80 % av alla platser, och bevarade således sin ställning som största gruppering i förhållande till de politiskt bundna grupperna. Uppdelningen av obundna och partipolitiska listor grundar sig på studentkårernas egna rapporteringar.

De partipolitiska grupperingarnas understöd uppdelades på följande sätt:

Gröna 6,7 %

Vänstern 5,9 %

Samlingspartiet 3,8 %

Centern 3 %

SFP 2,1 %

SDP 1,5 %

Sannfinländarna 0,2 %

 

Noggrannare resultat och grafer finns att läsa på FSF:s nätsidor 9.11 på adressen: https://syl.fi/ylioppilaskunnille/edarivaalit-2017/

 

Mera info:

 

FSF:s generalsekreterare Eero Manninen, t. 041 515 2229

FSF:s kommunkationssakkunniga Liisa Kontunen, t. 041 515 2228

fornamn.efternamn(a)syl.fi

 

De kandidater som fick flest röster:

 

 1. Eelis Palokangas (Obunden), OYY, 230 röster
 2. Tarik Ahsanullah (Saml.), HUS, 155 röster (2016)
 3. Olli Haapala (Obunden), TYY, 146 röster
 4. Amanda Pasanen (Gröna), HUS, 139 röster (2016)
 5. Tuomas Dahlström (Obunden), TYY, 126 röster
 6. Tommi Manninen (Obunden), ISYY, 126 röster
 7. Iiris Suomela (Grön), TamY 107 röster
 8. Liban Sheikh (Vänstern), TamY 104 röster
 9. Julia Liewendahl (Sfp), ÅAS, 103 röster
 10. Sonja Mehtälä (Obunden), OYY, 98 röster

Röstnigsprocent enligt studentkår:

 

AUS:  33,67 % (2015: 30,16  %)

HUS (2016): 31,61 % (2014: 31,88  %)

ISYY:  30,16 % (2015: 24,3 %)

JYY: 28,96  % (2015: 20,41 %)

LYY:  30,76 % (2015: 21,02 %)

LTKY: 24,21 % (2015: 26,41 %)

OYY: 28,46 % (2015: 29,3 %)

SHS: 34,34 % (2015: 39,16 %)

Tamy: 31,33 % (2015: 28,79 %)

TaiYo: 24,33 % (2015: röstningsprocent inte tillgänglig)

TTYY: 35,46 % (2015: 30,78 %)

TYY: 41,98 % (2015: 41,66 %)

VYY: 26,79 % (2015: 24,0 %)

ÅAS: 32,04 % (2015: 24,78 %)

 

 

Röstningsprocenterna i studentkårsvalen nationellt 2001–2015

 

2001: 27,5 %

2003: 29,7 %

2005: 26,1 %

2007: 27,6 %

2009: 28,4 %

2011: 29,6 %

2013: 26,85 %

2015: 29,41 %

2017: 31,9 %

 

 

Studentkårernas kontaktuppgifter:

 

 1. Aalto-universitetets studentkår AUS, kontaktperson: generalsekreterare Niko Ferm, t. 050 520 9415, niko.ferm@ayy.fi

 

 1. Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, kontaktperson: generalsekreterare Jannica Aalto, t. 0400 816 426, paasihteeri@hyy.fi

 

 1. Östra Finlands universitets studentkår ISYY, kontaktperson: generalsekreterare Anna-Kristiina Mikkonen, t. 044 576 8417, paasihteeri@isyy.fi

 

 1. Jyväskyläs universitets studentkår JYY, kontaktperson: verksamhetsledare Eetu Kreivi, t. 045 138 6816 , toiminnanjohtaja@jyy.fi

 

 1. Lapplands universitets studentkår LYY, kontaktperson: generalsekreterare Joonas Kivioja, t. 040 578 4207, paasihteeri@lyy.fi

 

 1. Villmanstrands tekniska universitets studentkår LTKY, kontaktperson: generalsekreterare Antti Ilmavirta, t. 044 293 8818, paasihteeri@ltky.fi

 

 1. Uleåborg universitets studentkår OYY, yhteyshenkilö: kontaktperson: generalsekreterare Aino-Kaisa Manninen, t. 040 523 1822, paasihteeri@oyy.fi

 

 1. Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS, kontaktperson: generalsekreterare Marina Nygård, t. 044 9895 659, gensek@shs.fi

 

 1. Konstuniversitetets studentkår TaiYo, kontaktperson: generalsekreterare Ville Sinnemäki, t. 040 710 4296, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi

 

 1. Tammerfors tekniska universitets studentkår TTYY, kontaktperson: generalsekreterare Jukka Koivisto, t. 040 713 0070, paasihteeri@ttyy.fi

 

 1. Tammerfors universitets studentkår Tamy, kontaktperson: generalsekreterare Sanni Pietilä, t. 050 361 2854, paasihteeri@tamy.fi

 

 1. Åbo universitets studentkår TYY, kontaktperson: generalsekreterare Rauli Elenius, t. 040 055 1931, tyy-paasihteeri@utu.fi

 

 1. Vasa universitets studentkår VYY, kontaktperson: generalsekreterare Kaisa Paavola, t. 044 324 8964, paasihteeri@vyy.fi

 

 1. Åbo Akademis Studentkår ÅAS, kontaktperson: generalsekreterare Helen Honkasaari, t. 050 521 7140, gs@studentkaren.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.