Studerandegemenskaperna som föregångare inom ansvar – vad vi alla kan göra

Studerandegemenskaperna har en lång historia av att vara föregångare i svåra frågor i samhället. IPCC-rapporter som berättar om ett katastrofalt utvecklingsförlopp, frågor beträffande global rättvisa, tillgodoseende av de mänskliga rättigheterna – dessa aktuella trender kräver att vi ska vara det just nu.

Som framstegens ledstjärna har universiteten och studerandegemenskaperna möjlighet att fungera som exempel för att främja ansvar och hållbar konsumtion i samhället. De politiska beslutsfattarna ska alltid ha det främsta ansvaret, men förutom det kan vi alla göra vårt för att åstadkomma ett bättre samhälle och en rättvisare värld, samt pressa beslutsfattarna att agera genom vårt exempel.

Vad kan studerandegemenskaperna konkret göra för att främja ansvarsfullheten? Här kommer några förslag!

 

1. Organisationens egen planering av och riktlinjer för hållbarhets- och ansvarsverksamhet

Nuförtiden har många studerandeorganisationer egna hållbarhets- och ansvarsplaner. Med hjälp av dem kan organisationen planera sin hållbarhets- och ansvarsverksamhet på längre sikt. Vi uppmuntrar alla organisationer att fundera på sin egen verksamhet och hur man kunde göra det lättare att beakta de här sakerna i vardagen. Man kan hämta inspiration för målen till exempel från HUS plan för hållbar utveckling.

2. Påverkan av universitetens riktlinjer och verksamhet

Många universitet har ambitiösa hållbarhets- och ansvarsmål, men som representanter för framtiden kan vi studerande sparra universiteten till ännu ambitiösare verksamhet. Vi kan uppmuntra våra lärosäten att till exempel bära sitt globala ansvar bättre genom utvecklingssamarbete, minska sitt koldioxidavtryck, kräva att investeringsverksamheten är fossilfri och uppfyller ansvarsstandarderna, och så vidare. Man kan påverka universiteten på många olika sätt: som studeranderepresentant, genom organisationer, genom att ge respons, eller genom att svara på olika remisser.

3. Ökad medvetenhet om hållbarhet genom kommunikation och inom undervisningen

Genom sin kommunikation kan studerandeorganisationer och universitet öka medvetenheten om ansvar och hållbarhet. Genom att delta i olika projekt, kampanjer eller samarbete med intressentgrupper kan man popularisera informationen om ansvarsfulla val. Att dela vetenskaplig information hjälper att utveckla världsbilden samt ger redskap för ansvarsfullhet. Den hållbara utvecklingen borde vara synlig i undervisningen på alla utbildningsnivåer, och på universiteten ska den ha en bättre tematisk koppling till studier inom olika studieområden – det finns en kontaktyta för varje område!

4. Stärka studerandenas, framtidens och forskarsamhällets röst i samhället

Framtiden behöver sina försvarare. Om vi inte gör det kommer ingen annan att göra det för oss. Jag uppmuntrar studerandegemenskaperna att vara modiga och stärka vetenskapens, ungdomarnas och framtidens röst i samhället. När man talar om vår tids stora frågor, såsom klimatkrisen eller tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i den globala södern, är det bättre att vi säger vår åsikt än att vi håller tyst. Det är inte vårt ansvar om de politiska beslutsfattarna inte är beredda eller förmögna att handla, men vi har möjligheten att uttrycka vårt missnöje och skapa politisk press. Ett exempel på det här är den globala inverkan som ungdomarnas klimatrörelse haft.

 

Här har vi alltså några sätt på vilka studerandegemenskaperna och var och en av oss kan främja ansvarsfullhet! Det här är inte ens alla metoder som finns, men jag hoppas att de fungerar som en inspirationskälla som man kan bygga sina egna idéer på.

Som jag ser det är studerande en röst för progressivitet och för framtiden, en frisk fläkt av samhällskritik och skärpt tänkande. När världen ropar, då svarar vi.

Och det är precis det som behövs just nu.

 

Akseli Rouvari
Styrelsemedlem, kommunikation, socialpolitik (studentekonomi, boende), miljö och klimat
Finlands studentkårers förbund rf

Det här blogginlägget har publicerats som en del av FSF:s och åtta studentkårers projekt Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet. Projektet pågår fram till slutet av 2022.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.