Tillfälliga förändringar i arbetsuppgifter inom FSF:s socialpolitiska sektor

Pressmeddelande 22.1.

Från vecka 4 sker tillfälliga förändringar inom FSF då socialpolitiska sakkunniga Sini Terävä slutar vid FSF och börjar jobba på Cancerorganisationerna. Teräväs efterträdare rekryteras senast under mars månad.

I enlighet med de riktlinjer som FSF:s styrelse slagit fast övertar vår andra socialpolitiska sakkunniga, Silja Silvasti, tillfälligt ansvaret för SHVS-helheten.

För socialpolitiska ärenden ansvarar i hög grad även styrelsemedlemmarna Joel Lindqvist (studentekonomi, boende, jämlikhet) och Ada Saarinen (hälsa). För arbetslivssektorn ansvarar under den här perioden utbildningspolitiska sakkunniga Tapio Heiskari och styrelsemedlem Jenny Vaara samt i fråga om arbetslivsprojektet styrelsemedlem Teemu Vasama.

 

Mer information och kontakt i enlighet med de nya ansvarsområdena (e-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@syl.fi):  

SHVS: Silja Silvasti, tfn 041 515 2233

Välbefinnande: Ada Saarinen, tfn 044 906 5001

Boende och jämlikhet: Joel Lindqvist, tfn 044 906 5002