Ungdomsföreningarna tillsammans bakom EU:s ungdomsinitiativ: Ungas deltagande ska garanteras

En stor grupp av finländska ungdoms- och studerandeföreningar har skrivit under idéen till EU:s ungdomsinitiativ som Unga européer har skapat. Unga européer lämnade över initiativet till Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen i samband med medborgardialogen om regeringens EU-redogörelse i dag den 4.11.2020. Föreningarna utmanar också finländska medlemmar av Europaparlamentet att främja initiativet i sitt arbete.

Ungas möjligheter att påverka Europeiska unionens beslutsfattande förverkligas i huvudsak genom nationella och europaparlamentsval. Ett stort antal ungdomar förblir dock utan rösträtt och har således mycket begränsade möjligheter att påverka den europeiska politiken. Europeiska unionens ungdomsinitiativ är Unga européers demokratiinnovation som skulle ge unga som saknar rösträtt en möjlighet att lyfta frågor de ser som viktiga till Europaparlamentets agenda. 

Europeiska unionens ungdomsinitiativ som Unga européer föreslår är inte ett lagstiftningsinitiativ utan ett diskussionsinitiativ. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har i sitt program bundit sig till att främja initiativ som kommer från Europaparlamentet och detta innebär att diskussioner som förs på basis av ungdomsinitiativen i parlamentets plenum kan i bästa fall leda till konkreta förändringar på EU-nivån. 

“Rösterna av de unga som inte ännu kan rösta i valen ska höras i Europaparlamentet. Unga har rätt att bli hörda i beslutsfattandet, eftersom nu fattas beslut som är livsviktiga för vår framtid som dagens unga”, kommenterar Unga européers ordförande Iiris Asunmaa. 

Ett konkret mål som nämns i EU:s ungdomsstrategi är att ta EU närmare till unga. Unga européers ungdomsinitiativ skulle vara ett konkret sätt att stärka ungas röster i parlamentet samt ungas färdigheter att påverka. Ungas egna röst hörs svagt i Europeiska unionens beslutsfattande även om minderåriga unga har enorma mängder av idéer och vilja att delta i EU-beslutsfattandet.

Ett elektroniskt platform skulle skapas för unga som saknar rösträtt för att kunna lämna in sina förslag till initiativ och rösta om initiativ som lagts fram av andra unga. Det initiativet som har fått flest röster går vidare till att bli det årets ungdomsinitiativ från den medlemsstat och den unga personen som har lagt fram initiativet erbjuds möjligheten att presentera sitt initiativ i Europaparlamentets plenum. Europaparlamentet binder sig att diskutera ungdomsinitiativen i plenum en på förhand bestämd tid varje år. 

“Parlamentet har uttryckt sin vilja att speciellt möta sådana unga som annars inte skulle mötas. Ungdomsinitiativet skulle ge en utmärkt möjlighet till sådana möten. Vi ungdomsföreningar hoppas att förutom ministern, också finländska medlemmar av Europaparlamentet tar tag i idéen”, avslutar Asunmaa. 

 

Initiativet på svenska

Aloite kokonaisuudessaan suomeksi

Youth initiative in English

 

Undertecknande föreningar

Unga Européer rf

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf 

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf. 

Finlands FN-Ungdom 

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry. 

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund r.f. 

Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry.

Finlands Svenska Scouter rf 

Finlands Gymnasistförbund rf 

Finlands Yrkesstuderandes Förbund – SAKKI rf 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf 

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf. 

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf OSKU ry (nationell studentkår i Finland) Samlingspartiets Ungdomsförbund rf. 

Socialdemokratisk ungdom rf 

Centerungdomen rf 

Gröna ungas och studerandes förbund

Vänsterunga rf 

Socialdemokratiska Studerande – SONK rf. 

Centerns Studerandeförbund i Finland 

Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta rf 

Vänsterstuderande rf 

STTK-Opiskelijat 

Akavan opiskelijat 

Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation r.f.

 

För mer information

Iiris Asunmaa

ordförande

Unga européer

050 918 7390

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.