Världsdagen för psykisk hälsa 10.10.2023: Finland bör lyftas fram som ledande land inom mentalvården

Vad innebär det att missa möjligheten att vara på toppnivå i världen?

I början av 2000-talet låg Finland trots sin ringa storlek på topp i den internationella PISA-undersökningen, som mäter utbildningsresultat. Sedan dess har det dock inte gjorts några genuina satsningar på utbildning och vi har stadigt sjunkit i mätningarna. Nu har många av de länder som har haft Finland som modell gått förbi det tidigare ledande landet i utbildningsområdet.

PISA-undersökningens resultat påminner om hur viktigt det är att främja framgångsfaktorerna i vårt samhälle på lång sikt. Idag, på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober, fokuserar vi på psykiskt välbefinnande och ork.

Kostnaderna för psykisk ohälsa (cirka 11 miljarder årligen) har varit kända i åratal. Den här siffran är från 2018 och mycket har hänt sedan dess. Kriget i Europa, förändringar i den ekonomiska situationen och coronapandemin har, i synnerhet för studerande, ökat utmaningarna. Vi kan bara gissa hur den här summan kan se ut år 2023. Den räcker inte riktigt till.

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), som tillhandahåller mentalvårdstjänster för studerande, har sett en över 3,5-faldig ökning av antalet bedömningar av vårdbehov sedan 2019. Finansieringen har dock inte ökat särskilt mycket, trots att efterfrågan på tjänster är betydligt större än väntat. Under 2000-talet har antalet unga människor som får sjukpension av psykiska skäl nästan fördubblats. Det här har vi inte råd med som en välfärdsstat där de stora åldersgrupperna åldras.

Men vi ska inte försjunka i svårmod! Vi kan ändra utvecklingens gång, men det sker inte om vi bara ojar oss och kommer med löften. Vi måste vidta åtgärder, eftersom vi har alla förutsättningar att bli ett föregångsland för psykisk hälsa.

När välfärdsområdena inleder sitt arbete och hittar sin roll i vårt samhälle har vi en utmärkt möjlighet att utveckla hela det finska social- och hälsovårdssystemet till att bli våra tiders föregångare inom psykisk hälsa.

SHVS, som ansvarar för studenternas mentalvårdstjänster, är ett bra exempel på en pionjär inom hälsovården, då SHVS har varit före sin tid exempelvis inom förebyggande mentalvårdsarbete. Förebyggande åtgärder spelar en avgörande roll i att främja psykisk hälsa. SHVS har exempelvis utvecklat sina vårdstigar och digitala tjänster för att hjälpa fler människor att få vård. Med andra ord finns det kompetens och kunskap, nu behöver vi bara mod att investera.

Regeringens mål är att förverkliga terapigarantin för barn och unga och kostnadsfri psykoterapeututbildning. Dessutom är tryggandet av tjänster med låg tröskel i nyckelposition, vilket regeringen lyckligtvis nu satsar på. Enbart plåster är dock inte tillräckligt i nuläget. Vi behöver satsningar på utkomst , eftersom studier visar att svag utkomst har ett samband med psykiska symtom. Finansieringen av hälso- och sjukvården måste vara i skick, då det ofta inte finns plats för förebyggande eller utveckling av verksamheten om alla resurser går åt till att uppfylla vårdgarantin och minska på köerna.

Som ledande land inom psykisk hälsa kunde vi fungera som en förebild för resten av världen på samma sätt som vi gjorde inom utbildning i början av 2000-talet. I så fall skulle vi spela en tyngre roll än vår storlek i att tillhandahålla samhälleliga lösningar på utmaningar inom psykisk hälsa. Den här gången skulle vi dock inte låta andra köra om oss som ledande land utan fortsätta att investera i utvecklingsprojekt för utmaningar inom psykisk hälsa.

Om vi nu modigt investerar i att förbättra kvaliteten på förebyggande vård och tillgången till tjänster kan vi vara en föregångare inom mentalvård. Det är i hela Finlands intresse och möjliggör också välfärdsstaten.

Sonja Naalisvaara
Socialpolitisk sakkunnig (studentekonomi, boende)

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.