Wasihun Munayes framgångshistoria

Wasihun Munaye, 5 årets juridikstuderande vid universitetet i Dilla

Min historia

Jag heter Washinun Munaye. Jag föddes år 1994 och när jag var två år gammal miste jag synen på grund av mässling.* År 2001 flyttade jag till internatskolan Bako boarding school för att studera med andra studerande med synskada. Där studerade jag från lekis till åttonde klass. Jag lärde mig mycket från mina klasskamrater. Det jag upplevde i skolan förändrade mig en hel del. Det lärde mig om livet och hjälpte mig att bygga upp mitt självförtroende. I skolan lärde mig jag mig också punktskrift och utvecklades i mitt lärande. In min klass fanns det också elever som kunde se. De brukade läsa upp för oss icke-seende vad som stod på tavlan. När jag gick i åttonde klass fick jag 99,54 i de nationella proven och fick ett pris av den regionala utbildningsmyndigheten.

Utmaningar och framgångar

För att kunna fortsätta i nionde klass flyttade jag till min släkting i Addis Abeba. Min släkting gick bort efter en tid och det var svårt för mig att studera vidare när jag inte hade någon familj. Jag hade aldrig bott ensam, men efter att min moster dog så var jag tvungen att göra det. Jag fick 300 birr i bidrag från Sebeta-skolan för personer med synskada, men pengarna räckte inte för att betala för inkvartering och jag var tvungen att jobba på helgerna med att sälja lottsedlar och hushållsgeråd. I tionde klass fick jag omdömet A i sex ämnen i de nationella proven och fick hedersomnämnande i samband med examen. I college fick jag 430 av 600 och kom in på Dilla University.

Utmaningar på universitetet

Min dröm gick i uppfyllelse när jag började studera vid den juridiska fakulteten vid universitetet i Dilla. Jag trodde att universitetet skulle vara tillgängligt för personer med nedsatt syn, men det var inte som jag förväntat mig. Jag stötte på många problem på campus på grund av att det inte var tillgängligt för mig. Jag satt i långa förhandlingar med anställda vid universitetet för att jag skulle få flytta till ett för mig mer tillgängligt campus. Medan jag studerar vid universitetet jobbar jag mycket med att förändra de utmaningar som studerande med nedsatt syn möter.

Ett av de största problemen för mig vid universitetet var att det var svårt för mig att lätt ta mig från en plats till en annan. Kansliets, caféets och bibliotekets fysiska omgivning var inte lämpade för mig och gjorde det svårt för mig att delta i de sociala aspekterna av studielivet.Jag upplevde att stämningen i universitetsgemenskapen, inklusive ledande personer, inte var uppmuntrande. De ansåg att personer med funktionsnedsättningar inte kan studera vid universitet. När jag behövde resa fanns det en del volontärer som hjälpte mig, men det var också problem med utgifter kopplade till stöd för mig.

EMPOWER (FSF)

FSF:s EMPOWER-projekt är en bra början för Dilla University. Som en av de centrala personerna i funktionshinderorganisationen Ethiopian Centre for Disability and Development ECDD följde jag upp projektet regelbundet. Den utbildning som ECDD erbjöd studerande med funktionsnedsättning, studerande med normativ funktionsförmåga och universitetsgemenskapen var väldigt viktig. Efter den medvetandehöjande utbildningen visar en del av de anställda goda avsikter att stödja studerande med funktionsvariationer, vilket är ett gott tecken.  Jag har sett en del förändringar på universitetet efter att projektet inleddes.

Framtida mål

I år kommer jag att ta examen från Dilla University och i framtiden vill jag jobba för mänskliga rättigheter och stå upp för personer som behandlas illa och glöms bort.Jag vill visa samhället att det att en person har en synskada inte hindrar en från att göra saker, att min förmåga inte definieras av mina funktionsnedsättningar.

* I Finland skyddas de flesta mot mässling via vaccinationer.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.