SYL ja SAMOK: Opiskelukykyyn panostaminen on panostus tulevaisuuteen

Kannanotto 18.6.2014

Opiskelijoiden terveiset minihallitusohjelmaneuvotteluihin 18.6.2014:

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry haluavat lähettää terveiset minihallitusohjelmaneuvotteluihin kokoontuneille päättäjille. Työllisyyden edistäminen ja työurien pidentäminen ovat olleet tapetilla minihallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kun rakennetaan työllisyyttä, aikajänteen tulee olla pitkä. Opiskelijat muistuttavat neuvottelijoita siitä, että panostamalla nykypäivän opiskelijoihin rakennetaan pitkää ja kestävää työuraa.

“Suomi seisoo tai kaatuu osaamisemme mukana. Tulevan kasvun ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta tuhannen taalan kysymys on se, kuinka laadukasta koulutuksemme on ja kuinka opiskelijat – tulevaisuuden työntekijät – voivat“, huomauttaa SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen.

Sijoitus opiskelijoihin on sijoitus tulevaisuuden pidempiin työuriin. Opiskelijat haluavat muistuttaa neuvottelijoita siitä, että leikkaukset koulutuksesta, terveydestä ja opiskelijoiden vähäisestä toimeentulosta syövät huomispäivän rakennuspalikoita.

Hallituksen kehysneuvotteluissa maaliskuussa päätettiin leikata opiskelijoiden terveydenhuollosta siten, että se ajaa yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestävän YTHS:n kuilun partaalle. YTHS:n rahoista leikattiin kertarysäyksellä 10 %, ja sairausvakuutuslain säädösten myötä tämä leikkaus tosiasiassa tuplaantuu, kun seurausvaikutuksena myös Kelan rahoitus vähenee.

“Tämä on väärä suunta. Hallituksen on oikaistava vikapäätöksensä ja palautettava YTHS:n toimintaresurssit. YTHS panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja varhaiseen puuttumiseen. Juuri sitä tarvitaan. Opiskeluterveydenhuollosta leikkaamisen sijaan ainoa järkevä suunta on parantaa opiskelijoiden terveyttä. Palauttakaa YTHS:n toimintaedellytykset, ja päästäkää ammattikorkeakouluopiskelijatkin sen palvelujen piiriin. Näin saadaan hyvinvoivia työntekijöitä Suomeen”, vaatii SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen.

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan lisää osaavia tekijöitä huoltosuhteen heiketessä. Maksuton koulutus on tärkeä vetovoimatekijä, ja lukukausimaksut tunnustetusti romahduttaisivat kansainvälisten opiskelijoiden määrän, tehden huoltosuhteen korjaamisen mahdottomaksi. Siksi maksuttomasta tutkintokoulutuksesta on pidettävä kiinni myös ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden kohdalla.

Lisätietoja:

Toni Asikainen, SAMOKin puheenjohtaja, +358 50 389 1000etunimi.sukunimi@samok.fi

Piia Kuosmanen, SYL:n puheenjohtaja, +358 44 906 5007etunimi.sukunimi@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.