SYL lausui aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on antanut lausuntonsa eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi. SYL on huolissaan aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutuksista työikäisen väestön mahdollisuuksiin kouluttautua työuran aikana ja vastustaa tuen lakkauttamista ennen kuin korvaava vaihtoehto on otettu käyttöön.

Vuonna 2022 aikuiskoulutustukea sai 30124 henkilöä, joista 26 % opiskeli yliopistossa. Työllisyysrahaston selvityksen mukaan työuralla eteneminen, alan vaihto sekä kuormitus töissä ovat olleet pääasiallisia syitä aikuiskoulutustuella opiskeluun. Mikäli hallitus rajaa työikäisen väestön mahdollisuuksia uudelleenkouluttautua ja päivittää omaa osaamista, voi uudistuksella olla pitkällä aikavälillä työvoiman osaamistasoa heikentävä ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa pahentava vaikutus. SYL katsoo, että uudistuksen mahdolliset pitkäaikaiset haittavaikutukset ovat painavampia kuin lyhytaikaiset työllisyysvaikutukset.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamisen jälkeen työuran lomaan sijoittuvan jatko- tai uudelleenkouluttautumisen tai muun jatkuvan oppimisen piiriin kuuluvan opiskelun aikaisen toimeentulon järjestämiseen ei ole enää käytettävissä tähän tarkoitukseen sopivaa sosiaalietuutta. SYL toivoo, että aikuiskoulutustukea ei lakkautettaisi ainakaan ennen kuin sille on kehitetty korvaava vaihtoehto.

SYL katsoo, ettei opintotuki sovellu nykyisiltä rakenteiltaan ja tasoltaan työuran aikaisen jatkuvan oppimisen tukemiseen. Työssäolevalla tai työttömällä on korkea kynnys siirtyä palkkatuloilta tai työttömyysetuudelta opintotuelle, joka on lainapainotteinen ja tasoltaan huomattavan heikko. Voit lukea aiheesta lisää kannanotostamme.

SYLin lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisätietoja:

Nikolas Bursiewicz
Koulutuspolitiikan asiantuntija (korkeakoulutuksen laatu, opintoasiat, työelämä, jatkuva oppiminen)
041 515 2230
nikolas.bursiewicz@syl.fi

Sonja Naalisvaara
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen)
sonja.naalisvaara@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.