SYL lausui opetusyhteistyöstä

SYL jätti lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta siten että jatkossa korkeakoulu voisi hankkia opetusta toiselta korkeakoululta. Tutkinnosta jopa puolet voitaisiin opettaa toisessa korkeakoulussa. SYL näkee, että lähtökohtaisesti opetusyhteistyö on hyvä asia, mutta olisi toivonut lakiin rajauksia opetusyhteistyön määrään ja laatuun.

Yliopistoilla on erilaiset tehtävät ja ne tuottavat erilaista osaamista. Lausunnoilla ollut lakiluonnos sellaisenaan vaarantaa sektoreiden erilaisen osaamiseen, eikä lisää opiskelijoiden valinnanvapautta, sillä korkeakoulu on se taho, joka määrittelee, mitkä opintokokonaisuudet tehdään yhteistyössä. Opetusyhteistyön koko idea on, että sen tilaava korkeakoulu luopuu samalla omasta opetuksestaan, joten kahden kurssin sijasta on yksi kurssi.

SYL nosti lausunnossaan esiin huolia opiskelijan oikeusturvan toteutumisesta. Mikäli opetus on hajautettu useaan korkeakouluun, jopa usealle paikkakunnalle, on opiskelijan vastuulla pysyä kärryillä kaikkien eri korkeakoulujen hallinnollisista käytännöistä (mitä tulee esimerkiksi kursseille ilmoittautumiseen, niiden arvosteluun tai läsnäoloon). SYL korostaa, että tutkinnon rakenteen, sen tuottaman osaamisen ja mahdollisten erikoisjärjestelyiden tulisi olla opiskelijan tiedossa jo hakeutumisvaiheessa. Myös opintojen suunnittelu ja ohjaus voivat vaikeutua huomattavasti, kun opintojaksojen suunnittelijat ja toteuttajat ovat eri korkeakouluissa.
On selvää, että koko lakipaketti on tehty Tampere3-projektin näkökulmasta eikä laajempaa koko korkeakoulujärjestelmää koskevaa tarkastelua ole tehty. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen tekee parhaillaan korkeakouluvisiota. Olisi luontevaa, että näin isot rakentelliset muutokset tuotaisiinkin osana visioprosessia, eikä etukäteen. SYL toivoo, että ministeriö miettii vielä opetusyhteistyön määrällisiä ja laadullisia ulottuvuuksia ja mikäli laki etenee, kehitystä seurataan tarkasti, jotta tavoite eri korkeakoulusektoreiden tuottamasta erilaisesta osaamisesta säilyy.

 

Niina Jurva,

Koulutuspolitiikan asiantuntija

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.