SYL lausui opintotuen lainaosuuden kasvattamisesta

SYL jätti tänään lausunnon opintolainaosuuden korotusta ja huoltajakorotuksen parantamista koskevaan lakiesitykseen opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Lakiehdotuksen luonnoksessa ehdotetaan opintotuen lainaosuuden kasvattamista nykyisestä 650 eurosta 850 euroon. Korotuksella on tarkoitus turvata päätoimisen opiskelun mahdollisuus ja paikata Orpon hallituksen tekemiä leikkauksia asumistukeen ja opintorahaan. SYLin laskelmien mukaan leikkaukset heikentävät yksinasuvan päätoimisen opiskelijan rahamuotoisia etuuksia noin 110 euroa kuntaryhmän 3 ja noin 150 euroa kuntaryhmän 1 alueella asuvilla.

SYL näkee, että itsessään opintolainan valtiontakauksen korotus on myönteinen toimi opiskelijoiden toimeentulon kannalta, sillä se antaa opiskelijoille mahdollisuuden suuremman opintolainamäärän käyttöön. Kokonaisuudessaan opiskelijoiden toimeentuloon tehtävät muutokset ovat kuitenkin kielteisiä, sillä ne heikentävät opiskelijoiden rahamuotoisten etuuksien tasoa ja lisäävät tuen lainapainotteisuutta voimakkaasti.

Lakiehdotuksen keskeisimpiä ongelmia on se, ettei siinä koroteta opintolainahyvityksen laskennassa huomioon otettavaa opintolainan määrää. Vaikka opintolainan valtiontakausta korotetaan 850 euroon, opintolainahyvitykseen huomioitava lainamäärä säilytetään 400 eurossa opintotukikuukautta kohden. Opintolainahyvityksen suhteellinen taso siis heikkenee huomattavasti ja suurempi osa opintolainasta jää opiskelijalle itselleen maksettavaksi hyvityksestä huolimatta.

SYL moittii lakiehdotusta voimakkaasti vaikutusarvioiden puutteellisuuden vuoksi. Lakiesityksessä opiskelijoiden toimeentuloa ei arvioida kokonaisuutena eikä arviota ole annettu myöskään lainantakauksen korotuksen vaikutuksista opiskelijoiden velkamäärien tai opintolainakannan kasvuun, opiskelijoiden työnteon lisääntymiseen ja siitä johtuvaan opiskelun hidastumiseen, sukupuolten väliseen yhdenvertaisuuteen tai nuoriso- ja sukupolvivaikutuksiin.

Lisäksi lakiluonnoksessa ehdotetaan opintotuen huoltajakorotuksen tasoa nostettavaksi pysyvästi 30 eurolla, minkä SYL näkee tarpeellisena ja kannatettavana panostuksena opiskelijavanhempien toimeentuloon. Korotuksesta huolimatta opiskelijavanhemmankin opintorahan ja huoltajakorotuksen yhteenlaskettu ostovoima tulee kuitenkin heikkenemään vaalikauden aikana, sillä opintorahan indeksijäädytys leikkaa opintorahan ostovoimaa 31,70 eurolla ja huoltajakorotuksen ostovoimaa yli 10 eurolla. Näin ollen SYL ei voi arvioida panostusta aidoksi.

Lue koko lausunto täältä: Lausunto opontotukilain muutoksista 2023

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.