SYL: Opintotukiuudistuksessa on vaarallinen valuvika!

Kannanotto 26.11.2013

Hallitus ehdottaa lisätalousarvion yhteydessä opintotukikuukausien enimmäismäärän vähentämistä viidellä kuukaudella yhteensä 50 kuukauteen. Leikkaus kohdistetaan täysimääräisesti opintorahan tason korottamiseen, mikä tarkoittaa noin 30 euron korotusta nykyiseen 298 euron kuukausittaiseen tukeen.

Vaikka hallituksen päätös korottaa opintorahaa näin tiukassa taloustilanteessa on hyvä, niin tapa, jolla siihen päästään, on hyvin ongelmallinen. Julkisuudessa vaille huomiota on jäänyt lain niin ikään sisältämä ehdotus tutkintokohtaisten enimmäistukikuukausimäärien kiristämisestä. Erityisen suuri ongelma on kandidaatin tutkinnon kohdalla, jossa käytettävissä olevien tukikuukausien määrän vähentäminen voi ajaa opiskelijan toimeentulotuen piiriin, kun tukikuukaudet yksinkertaisesti loppuvat kesken.*)

“Käytännössä leikkaus kohdistuu siis lähes yksinomaan alemman korkeakoulututkinnon opintotukikuukausien määrään. Tämä valuvika on vielä korjattavissa”, sanoo puheenjohtaja Marina Lampinen Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL).

Hallituksen ehdotus vähentää käytettävissä olevien tukikuukausien enimmäismäärää molemmista tutkinnoista. Tällä hetkellä kandidaatin tutkintoa varten käytettäväksi myönnetään enintään 37 opintotukikuukautta, mikä mahdollistaa noin vuoden mittaisen jouston siirryttäessä maisteriopintoihin. Hallituksen päätös lyhentää tämän jouston puoleen vuoteen, mikä kiristää liikkumavaran lähes olemattomaksi. Päätöksen ongelmallisuutta selkeyttää se, että esimerkiksi vuonna 2012 kandidaatin tutkintoon käytettiin keskimäärin 46 tukikuukautta. Kaksiportaistamisen vaikutuksista näihin lukuihin ei ole päätöksen tuoreuden vuoksi olemassa minkäänlaista tietoa.

Monilla aloilla on  esimerkiksi kursseja, jotka järjestetään vain kerran vuodessa. Tällaisen kurssin suorittamatta jääminen vaikkapa kolmantena opiskeluvuotena esimerkiksi flunssan vuoksi, aiheuttaisi siis jo yksin opintotuen loppumisen kesken. Tämä huolimatta siitä, että opiskelija suorittaisi koko ajan opintojaan tavoitetahdissa eteenpäin – tutkintotodistus vain puuttuisi.

“Ehdotus on haitallinen niin opiskelijoiden kuin yliopistojen kannalta. Ei ole kenenkään kannalta järkevää, että opinnoissaan tavoitetahdissa etenevä opiskelija jää ilman opintotukea yksittäisen kurssin tai toimimattoman rakenteen takia”, Marina Lampinen huomauttaa.

Myös yliopistot hyötyvät eniten siitä, että opiskelijoilla on mahdollisuus edetä opinnoissaan, vaikkei kandidaatin tutkintotodistusta vielä taskussa olisikaan. Turhan byrokratian johdosta hidastuvat opinnot nimittäin vaikuttavat heikentävästi myös yliopistojen rahoitukseen, jossa palkitaan opinnoissaan etenevistä opiskelijoista.

Kun tavoitteena ovat lyhyemmät opiskeluajat ja aito kaksiportaisuus, vaaditaan hallitukselta jatkuvien muutosten ja kiristysten sijasta malttia sekä uskoa yliopistoihin ja opiskelijoihin.

Lisätietoja:

Marina Lampinen, puheenjohtaja, p. 044 906 5007
Soile Koriseva, sosiaalipoliittinen sihteeri, p. 041 515 2233
etunimi.sukunimi@syl.fi

*) Opintotuki alettiin vuodesta 2011 alkaen myöntää kaksiportaisesti. Yliopisto-opiskelijan kohdalla tämä tarkoittaa siis erikseen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Alempi korkeakoulututkinto tulee siis olla suoritettu ennen kuin ylempään korkeakoulututkintoon myönnettyjä tukikuukausia saa käyttöönsä.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.