SYL:n lausunto perhevapaauudistuksesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto on jättänyt lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien perhevapaauudistusta.

Lausunnossa SYL nostaa esiin laajasti perheellisten opiskelijoiden näkökulmia ja perhevapaiden ja opiskelijoiden yhteen sovittamiseen liittyviä hankaluuksia. Perheellisten opiskelijoiden näkökulma tulisi lausunnon mukaan ottaa paremmin esiin lakiesityksessä, sillä tällä hetkellä opiskelijoiden tilanteen arviointi on siinä hyvin kapeaa.

Perhevapaauudistus sisältää kuitenkin parannuksia myös opiskelevan vanhemman asemaan. Tulevaisuudessa perhevapaiden ajoittaminen ja jakaminen on entistä joustavampaa. Sen ansiosta opiskelijat voivat sijoittaa perhevapaajaksoja sopivammin esimerkiksi opiskelu- ja työjaksojen sekä opintotuen vuosittaisen tulovalvonnan suhteen. Uudistuksen myötä tulee mahdolliseksi myös nostaa täyttä perhepäivärahaa ja opintotukea samanaikaisesti, mikä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista.

SYL kiinnittää lausunnossa kuitenkin huomiota siihen, että perhevapaiden ja opintojen yhteensovittaminen voi uudistuksen jälkeenkin olla haasteellista. Opiskelija ei välttämättä pysty toiveidensa mukaan irrottautumaan opinnoistaan tai palaamaan opintojen pariin sujuvasti, sillä korkeakouluopintojen, tenttien ja opintosuoritusten palautusten ajoittuminen ei usein jousta perhevapaiden mukaan eikä korkeakoululla ole velvollisuutta huomioida perhevapaita opetuksen järjestämisessä.

Perhevapaata viettävän opiskelijan toimeentulo voi olla niukkaa, sillä ansiosidonnaisen perhepäivärahan taso on heillä usein matala. Opintotuen saamisen edellytykset, kuten opintopistevaatimus ja tulorajat ovat voimassa perhevapaankin aikana samalla tavalla kuin yleensä, joten opiskelijalle toimeentulon niukkuus ja vaatimukset voivat olla raskaita. Tässä tilanteessa lapsen hoitoon omistautuminen ei välttämättä ole mahdollista tavalla, jota perhevapaauudistuksella tavoitellaan.

Uuden perhevapaajärjestelmän puutteeksi on laskettava myös perhepäivärahaoikeuteen liittyvä jäykkyys moninaisten perhemuotojen kohdalla. Perhepäiväraha voi olla vain kahden juridisen vanhemman käytettävissä ja mahdollisuus luovuttaa päivärahoja on rajoitettu vanhempien puolisoihin. Esimerkiksi apila- ja sateenkaariperheissä tämä saattaa kohdella joitain niin kutsuttuja sosiaalisia vanhempia epäyhdenvertaisesti.

Koko lausunto perhevapaauudistuksesta on luettavissa täältä: SYL lausunto perhevapaauudistuksesta

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.