Yhteisö keskiöön Tampere3:ssa

SYL on seurannut kuluneen kevään aikana Tampere3-prosessin etenemistä huolestuneena. Erityisesti tämän kevään aikana uuden yliopiston rakentamiseen liittyvät kiemurat ovat ymmärrettävästi saaneet monen pään pyörälle ja herättäneet huolta. SYL näkee, että prosessi uhkaa opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja sitä kautta myös koulutuksen ja tutkimuksen laatua. Prosessi on kansallisesti merkittävä, sillä se toimii ennakkotapauksena mahdollisille tuleville yhdistymisille.

Perustuslakivaliokunta edellytti Tampereen uutta yliopistoa koskevan voimaanpanolain yhteydessä, että uuden yliopiston väliaikaisen hallituksen toimet rajattaisiin vain välttämättömiin. Siirtymäkauden hallitus kuitenkin nimitti ylimmän päättävän elimen, konsistorin puheenjohtajaksi konsistorin ulkopuolisen henkilön, jonka osa yliopistoyhteisöstä on asiantuntijalausuntojen tukemana kokenut lainvastaiseksi. Siirtymäkauden hallituksen toimista on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelussa pyydetään selvittämään Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallituksen menettelyjen sekä johtosäännön lainmukaisuus. Siirtymäkauden hallitus on tämän jälkeen myös puuttunut yliopiston uuden hallituksen valintaan tavalla, jota voidaan pitää perustuslain mukaisen yliopistojen itsehallinnon vastaisena. SYL:n puolesta haluaisimme odottaa vastausta kantelusta, joka selventää tilannetta ja jatkotyöskentelyä.

Uusin kiista koskee uuden yliopiston hallitukseen valittavien henkilöiden riippumattomuutta, josta siirtymäkauden hallituksella ja eräillä perustajilla on ollut eri näkemys kuin esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä ja säätiölainasiantuntijalla. Näistä toimista on myös tehty kaksi kirjallista kysymystä opetusministerille. Konsistori keskustelee tänään perjantaina 15.6. uuden yliopiston hallituksesta ja siitä, voivatko henkilöstön jäsenet olla siinä edustettuina.

Yliopiston itsehallinto nauttii perustuslain suojaa ja on erittäin vakava asia, että itsehallinto on vaarantunut Tampereella. Yliopistoyhteisön aito osallistaminen on välttämätöntä yliopistojen onnistuneelle yhdistämiselle ja uuden yhteisön sujuvalle toiminnalle. Säätiö- ja julkisoikeudellisissa yliopistoissa on totuttu paitsi eri lainsäädäntöihin myös toimintatapoihin, mutta nyt Tampereella tapahtuvia asioita ei kuitenkaan voida laittaa vain erilaisten toimintakulttuurien piikkiin. Uusi yliopisto aloittaa vuoden 2019 alussa, mutta missä tunnelmissa yhteinen taival alkaa, kun näkemykset yhteisön sisällä ovat näin eriävät? SYL toivoo, että siirtymäkauden hallitus asettaa yhteisönsä hyvinvoinnin etusijalle ja arvioi toimintaansa kriittisesti tästä näkökulmasta. Lisäksi SYL pitää tärkeänä, että koko yliopistoyhteisöllä olisi mahdollisuus olla edustettuna tulevan yliopiston hallinnon kaikilla tasoilla.

 

Miika Tiainen

SYL:n puheenjohtaja

 

Eero Manninen

SYL:n pääsihteeri

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.