Kansa on puhunut – miten käy opiskelijoiden toimeentulon

Olemme vaalien alla kampanjoineet opintorahan sadan euron tasokorotuksen puolesta, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus keskittyä opintoihin ja selviytyä inflaation seurauksista. Vaatimamme tasokorotus paikkaisi Sipilän hallituksen aikana tehtyjä opintorahaleikkauksia.

Opintotuen kohtalosta päätetään seuraavan neljän vuoden aikana uuden hallituksen kesken. Hallituskokoonpanoa on arvailtu oikeiston ja sinipunan välillä. Sanna Marinin paljastukset kokoomuksen vaitonaisesta käytöksestä viittaavat siihen, ettei SDP:n kanssa haluta muodostaa hallitusta. On todennäköistä, että syntyy hallitus syntyy kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja ruotsalainen kansanpuolueen kesken.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on esittänyt hallitustunnustelun aikana tärkeän kysymyksen keinoista nostaa suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa. SYL näkee, että koulutustason noston keskiössä on vahva sosiaaliturva. Kun tarkastelee potentiaalisten hallituspuolueiden vaaliohjelmia, ovat keinot koulutustason nostoon heikot.

Kokoomus vaaliohjelmassaan ei ole maininnut mitään opintotuesta. Kokoomus myöhemmin ilmoitti haluavansa nostaa opintotuen tulorajoja ja pitää opiskelijat yleisessä asumistuessa sekä tukevansa opintotuen erillistä kokonaisuudistusta. Kokoomus haluaa myös uudistaa asumistukea.

Samoilla linjoilla on myös perussuomalaiset. SYLin puoluekyselyn vastauksen mukaan puolue haluaa poistaa opintotuen tulorajoja ja korottaa opintolainahyvitystä. Perusuomalaisten talouspoliittisen ohjelman mukaan puolue haluaa uudistaa asumistukea siten, että ”se kannustaa enemmän työn perässä muuttamiseen”.

KD haluaa vaaliohjelmassaan nostaa opintotuen tulorajoja perheellisten opiskelijoiden osalta ja siirtää opiskelijat takaisin asumislisään. Puolue on puoluekyselyn mukaan halukas nostamaan opintorahan tasoa. KD vaatii myös asumistuen uudistamista.

Yllä mainitut puolueet eivät ole sitoutuneita nostamaan opintorahaa sadalla eurolla mutta ovat halukkaita nostamaan tulorajoja. Tulorajojen nosto voi auttaa opiskelijoita vastaanottamaan enemmän työtunteja, mutta se on pois opintojen edistymisestä. Eurostudent VIII -katsauksen mukaan työskentely on yksi yleinen syy opintojen hidastumiselle. Tulorajojen korottaminen tai poistaminen ei palvele koulutustason nostoa. Toimenpide on myös kallis: tulorajojen poisto maksaisi noin 260 miljoonaa euroa, opintorahan 100 euron tasokorotus vain noin 124 miljoonaa.

Puolueet ovat myös halukkaita uudistamaan yleistä asumistukea, jota opiskelijat myös saavat. Monet puolueet argumentoivat uudistamisen tarvetta nousseilla kustannuksilla. Todellisuudessa yleistä asumistukea on viimeisen neljän vuoden aikana maksettu noin kaksi miljardia euroa joka vuosi. Kustannukset eivät ole dramaattisesti nousseet. Asumistuen leikkausta olisi lähes mahdotonta perustella oikeudenmukaisina, sillä tuki selkeästi kohdentuu pienituloisille.

RKP poikkeaa muista puolueista opintotukilinjauksissa. RKP:n vaaliohjelman mukaan se haluaa muun muassa nostaa opintorahaa asteittain, lisätä tukikuukausien määrää ja luopua opintotuen kaksiportaisuudesta. RKP on erityisessä asemassa opiskelijoiden toimeentulon ja koulutustason nostossa.

Hallitusneuvottelujen aikana ei tule unohtaa opiskelijoiden asemaa Suomen tulevaisuuden rakentajina. Sitoutuminen valtiovarainministeriön esittämiin kuuden miljardin sopeutukset väistämättä iskeytyvät meihin. Tulevan Suomen hallituksen tulee tukea kouluttautumisen kannustettavuutta ja opiskelijoiden hyvinvointia. Olemmehan Suomen tulevaisuus.

Jenny Kasongo
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka (toimeentulo, yhdenvertaisuus), kielipolitiikka, järjestöt ja kulttuuri

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.