Opiskelijajärjestöt: Opintotukea kehittävän työryhmän lopputulos on suuri pettymys

Kommentti 18.12.2012

Vapaa julkaistavaksi

Opiskelijajärjestöt: Opintotukea kehittävän työryhmän lopputulos on suuri pettymys

Opiskelijajärjestöt ovat pettyneitä opintotuen rakenteellisen kehittämisen työryhmän työskentelyyn ja sen tuloksiin. Opintotukea uudistavan työryhmän toimeksiantona oli valmistella rakenteellisia kehittämisehdotuksia, jotka parantaisivat opintotuen käyttöastetta, mahdollistaisivat päätoimisen opiskelun, lyhentäisivät valmistumisaikoja ja kohentaisivat toisen asteen heikkoa opintotukea.

“Työryhmän työ on ollut suuri pettymys, sillä suurista tavoitteista huolimatta työryhmä ei kuitenkaan päätynyt mihinkään lopputulokseen. Nyt päätökset siirtyvät avoimista keskustelupöydistä suljettuihin kabinetteihin”, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat toteavat pettyneinä.

Opiskelijajärjestöt painottavat, että opintotuen nykyrakenne on edelleen käyttökelpoinen, koska se on vastikkeellinen, kohdistuu koko opiskeluajalle ja se on tasavertainen opiskelijan taustasta ja opintoalasta riippumatta. Opiskeluaikaisen toimeentulon riittävyys on avainasemassa, kun opintotuen käyttöastetta halutaan nostaa. Opiskelijajärjestöt esittivät työryhmälle opintotuen rakenteellisen kehittämisen kokonaisratkaisun, joka vastaa kaikilta osin työryhmän toimeksiantoon ja joka rakentuu opintotuen nykyrakenteen mukaisesti. Esitetyt toimenpiteet voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti.

Opiskelijajärjestöjen kokonaisratkaisussa lievennetään toisen asteen opintotuen vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa korottamalla tulorajoja ensin noin kolmanneksen nykytasosta. Opintotukimäärärahan säilyessä vuoden 2012 tasolla järjestöt pitävät tärkeänä, että tästä tarveharkinnasta luovutaan kokonaan vuoteen 2018 mennessä. Korkea-asteen opintotukea tulisi opiskelijajärjestöjen mukaan kehittää korvaamalla nykyinen tehoton opintolainavähennysjärjestelmä lukuvuosittaisella lainakannustinmallilla. Mallissa korkeakouluopiskelija saa lukuvuosittain rahamääräisen etuuden edellisenä lukuvuonna nostamansa lainan perusteella. Kannustin lisää opintolainaa käyttävän opiskelijan vuosituloja sadoilla euroilla ja sen ehtona oleva tietyn opintopistemäärän saavuttaminen lukuvuosittain kannustaa opiskelemaan nykyistä nopeammin.

Opiskelijajärjestöt vaativat lisäksi, että opintoraha sidotaan indeksiin molemmilla koulutusasteilla hallitusohjelman mukaisesti. Opintolainan käytön turvallisuutta tulee parantaa kustannusneutraaleilla toimenpiteillä. Opintotuen kehittämisessä on myös tärkeää huomioida, että asumislisää ei ole korotettu vuoden 2005 jälkeen, vaikka asumiskustannukset ovat nousseet tuntuvasti. Asumislisän vuokrakaton korotus parantaisi opintotuen riittävyyttä ja vastaisi nykyistä paremmin todellisiin asumiskustannuksiin.

Opiskelijajärjestöt vastustavat jyrkästi tuen muuttamista kokonaan tai nykyistä suuremmalta osalta lainaksi sekä tuen ehtojen kiristämistä entisestään. Opintolainan ei tule olla pakollinen toimeentulon muoto millään koulutusasteella. Opiskelijajärjestöt muistuttavat vasta viime vuonna voimaan tulleista merkittävistä kiristyksistä opintotuen ehtoihin.

Opiskelijajärjestöt jättivät työryhmän esitykseen yhteisen täydentävän lausuman, johon Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton työryhmäedustajat yhtyivät.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
puheenjohtaja Aleksej Fedotov, p. 040 9618847, aleksej.fedotov@sakkinet.fi

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
puheenjohtaja Elin Blomqvist, p. 050 389 1003, elin.blomqvist@samok.fi

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) ry
puheenjohtaja Veera Svahn, p. 0451296812, veera.svahn@lukio.fi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
puheenjohtaja Jarno Lappalainen, p. 044 906 5007, jarno.lappalainen@syl.fi

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
puheenjohtaja Jenni Parpala, p. 044 999 0354, jenni.parpala@osku.info

Opiskelijajärjestöt tekivät työryhmälle yhteisen ehdotuksen opintotuen rakenteelliseksi kehittämiseksi: Opiskelijajärjestöjen ehdotus kokonaisratkaisuksi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.