Seuraa aina rahaa – always follow the money

Talousrikollisuuden torjunnan parissa työskennellyt isäni kehoitti aikanaan seuraamaan aina rahavirtoja, kuten elokuvassa Presidentin miehet, “always follow the money”. Suomalaisessa koulutuspolitiikassa rahavirtoja seuraamalla ei luojan kiitos löydä rikollisuutta tai poliittista korruptiota, mutta voi löytää kiinnostavan kuvan suomalaisen koulutusjärjestelmän painopisteistä.

Rahavirtoja seuraamalla voidaan huomata, että tällä hallitus on osoittanut panostuksia opiskelijoiden hyvinvointiin jakamalla 6 miljoonaa euroa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja pyrkinyt mahdollistamaan useammalle aloituspaikan korkeakoulussa korona-aikana. Nämä toimet ovat olleet arvokkaita sekä kohdistuneet hyvin.

Ylivoimaisesti suurin osa rahoituksesta tulee yliopistoille kuitenkin perusrahoituksesta (1,6 miljardia euroa), eli se jaetaan yliopistojen rahoitusmallin kautta. Uusin rahoitusmalli on päätetty vuonna 2018, ja se astuu voimaan vuosien 2020-2021 vaihteessa. SYL kirjoitti jo aikaisemmin asiantuntijablogin uuden rahoitusmallin sisällöstä. Rahoitusmalli palkitsee yliopistoa nopeasti valmistuvista opiskelijoista, strategisista tavoitteista, jatkuvasta oppimisesta ja rankaisee useamman tutkinnon suorittaneista. 

Koulutuspolitiikkaa koskevassa puheenparressa monet laadulliset kriteerit, kuten yliopisto-yhteisön hyvinvointi ja opetuksen laatu ovat korostuneet. Sillä, miten asioista puhutaan yhteiskunnassa, on valtavasti väliä. Rahoitusmallin mittarit ovat kuitenkin pitkälti määrällisiä laadullisten mittareiden sijaan. Millainen sitten olisi paras mahdollinen rahoitusmalli? Rahoitusmallin tulisi olla ainakin ennustettava ja läpinäkyvä, jotta yliopistot pystyvät suunnittelemaan toimintaansa pitkäjänteisesti. Yliopistoja pitäisi palkita myös esimerkiksi koulutuksen laadusta, tutkimuksen vaikuttavuudesta, kestävyys- ja vastuullisuuskysymysten laajasta huomioinnista, korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä sekä kansainvälistymisestä. Entä voisiko rahoitusmallissa palkita tai kannustaa yliopistoja koulutuksen saavutettavuudesta, kansainvälisyydestä tai opiskelijoiden hyvinvoinnista?

Vaikka yliopistojen perusrahoitusta on nostettu tällä hallituskaudella, se ei tarkoita sitä, että jokaisen yliopiston rahoitus nousee – joillakin se saattaa jopa laskea. Tämä johtuu siitä, että rahoitusmallissa eniten rahaa saa sellainen yliopisto, joka menestyy parhaiten rahoitusmallin mukaisilla mittareilla. Jokaisella yliopistolla on varmasti tavoitteena menestyä tämän rahoitusmallin kaudella sen mittareilla: saada koulutettua enemmän tohtoreita ja enemmän ja nopeammin maistereita, ja jokainen haluaa olla paras jatkuvassa oppimisessa. Yliopistot ajautuvat kilpailemaan keskenään rahoitusmallissa jaettavista rahoista. Lopulta, vaikka jatkuvaa oppimista olisi kuinka lisätty, opiskelijat olisivat valmistuneet vielä nopeammin ja julkaisuja olisi tuotettu entistä enemmän, rahoitus saattaa laskea yliopistojen keskinäisen kilpailun seurauksena. Kuka tässä voitti?

Ja minne jäivät puheet laaja-alaisen sivistyksen arvosta, opiskelijoiden hyvinvoinnista ja koulutuksen saavutettavuudesta?

Selonteko ja saavutettavuussuunnitelma herättelevät varmasti vuodenvaihteessa entistä enemmän koulutuspolitiikan arvopuhetta ja intoa kehittää koulutusjärjestelmää. Koska lopulta kaikki riippuu rahasta, on koulutusjärjestelmää kehittäessä otettava huomioon rahat ja rahoitusmallin luomat kannustimet ja porkkanat. Samoin rahoitusmallia kehitettäessä tulee ottaa huomioon, mitä me oikeasti koulutuksen haluamme, ja mihin suuntaan haluamme koulustamme kehittää. 

Arvoista puhuttaessa ja koulutusjärjestelmää kehitettäessä on seurattava, menevätkö arvopuhe ja rahavirrat samaan suuntaan. Innokkaimmat kyselevät jo, milloin vuoden 2024 jälkeistä rahoitusmallia ryhdytään suunnittelemaan. En haluaisi liikaa korostaa rahan merkitystä koulutuspolitiikassa, mutta isäni on oikeassa. Always follow the money.

 

Paula Karhunen

Hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.