Bakom konflikter finns hopplöshet – finansiering av utvecklingssamarbete är en säkerhetsfråga

Hur förbereda sig för tentamen, när punktskriftsmaskinen och tentamensmaterialen som skrivs ut med den ska hämtas från ett ställe som ligger sex timmar bort? Vågar jag ta lån och börja studera om jag inte kan hitta ett jobb på grund av min funktionsnedsättning?

Allt fler studerande med funktionsnedsättning godkänns till offentliga universitet och andra högskolor i Etiopien, men läroanstalterna kan inte alltid ge dem det stöd som de behöver för sina studier. Högklassig utbildning förbättrar individernas och organisationernas möjligheter att själva bygga upp en mer hållbar framtid. Problem under studietiden kan också ha verkningar senare i livet och i värsta fall skapa nya problem.

FSF, Tröskeln rf och den etiopiska funktionshinderorganisationen Ethiopian Center for Disability and Development har gett stöd till studerande med funktionsnedsättning vid etiopiska universitet genom att stärka universitetens tjänster för personer med funktionsnedsättning. Som ett resultat av detta arbete har universitetsanställda och studerande fått bättre kunskaper om de utmaningar och möjligheter som studerande med funktionsnedsättning har, och studerande med funktionsnedsättning har fått hjälp med sin jobbsökning. Detta har stor betydelse eftersom nästan 18 procent av alla etiopier har någon form av funktionsnedsättning enligt Världsbanken.

I fjol tog etiopiska studerande fram idéer om hur alla universitet bättre skulle kunna inkludera studerande med funktionsnedsättning. Arbetet är redan på gång, men resultaten förutsätter en stabil finansiering.

Finland har åtagit sig att höja sin utvecklingsfinansiering till 0,7 procent i enlighet med FN:s rekommendation. För att uppnå detta behöver vi en konkret färdplan som anger under vilken tidsperiod vi kommer att öka finansieringen. Tyvärr har inte alla politiska partier ett lika starkt engagemang för detta mål. Centern, Sannfinländarna och Rörelse Nu svarade att de inte är beredda att höja finansieringen mot 0,7 procent under den innevarande valperioden, medan SDP, De Gröna, Vänsterförbundet, KD och SFP meddelade att de är beredda att göra det. Samlingspartiet svarade inte på frågan men stöder förslaget om en färdplan.

Säkerhet har diskuterats mycket under den senaste tiden. Bakom konflikter ligger ofta människors hopplöshet och kamp för sina grundläggande behov. Den allt större globala ojämlikheten leder till samhällelig instabilitet. Utöver de militära hoten utmanas säkerheten av exempelvis klimatkrisen, utbildningskrisen och attackerna mot demokratin. Just därför är satsningar på utbildning, utkomst och fredsarbete också effektiv krishantering.

Genom utvecklingssamarbete kan vi bygga en hållbar värld där de framtida generationerna har en verklig chans att åstadkomma vad som helst. Trots detta har vi inför valet till och med fått höra förslag om nedskärningar i utvecklingssamarbetet. En politiker som skär ned på utvecklingssamarbetet har ingen långsiktig syn för framtiden. En sådan politiker kan inte påstå att hens politik bygger på tanken att vi ska lämna en bättre värld till de kommande generationerna än den som hen själv fick.

Utan utvecklingssamarbete kan vi inte bekämpa globala hot. Därför måste Finlands utrikespolitik främja ett stabilt samhälle genom att minska ojämlikhet och stärka demokratin.

Sonja Naalisvaara
Styrelsemedlem

Lotta Ellonen
Medlem i FSF:s delegation för utvecklingssamarbete

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.