CLIMATE MOVE OCH STUDENTRÖRELSEN KRÄVER HANDLING AV REGERINGENS KLIMATMÖTE

Ställningstagande

28.1.2020

 

Finlands regering samlas 3–4 februari till ett klimatmöte för att diskutera en rättvis omställning. Studentrörelsen och Climate Move kräver att regeringen under mötet i februari identifierar sätt att uppnå klimatneutralitet före år 2035 och att få bukt med det befintliga gapet mellan målsättningar och åtgärder.

Den finska regeringen har satt som mål att Finland ska vara klimatneutralt före år 2035. Enligt forskarna i Finlands klimatpanel täcker ändå de åtgärder som regeringen hittills föreslagit endast 45 % av utsläppsminskningen för att uppnå målet om klimatneutralitet.[1] Studentrörelsen och Climate Move kräver regeringen under sitt möte i februari hittar sätt att uppnå klimatneutralitet före år 2035.

Klimatkrisen är den viktigaste framtidsfrågan i vår tid. Kommande generationer kommer att bli tvungna att axla en oskälig proportion av konsekvenserna av den oambitiösa klimatpolitiken som nu förs. Eftersom det krävs svåra beslut har klimatåtgärder skjutits upp, och i ett ekologiskt läge som förändras allt snabbare hopar problemen sig. Senast nu måste vi se till att permanent minska Finlands totala utsläpp och öka antalet kolsänkor. Enligt klimatpanelen behöver Finland minska sina utsläpp med 70 %, till 1990 års nivåer, för att kunna bli klimatneutralt innan år 2035. Samtidigt måste sänkorna öka till 30 miljoner ton före år 2050.[2]

Nyttan och kostnaderna för klimatåtgärder fördelar sig ojämlikt även regionalt. Det är den offentliga förvaltningens uppgift att säkerställa att alla erbjuds rättvisa möjligheter att delta i att bygga ett klimatneutralt samhälle, oberoende av inkomstnivå eller geografiskt läge.

Klimatpanelen anser att klimatneutralitet bör vara endast ett delmål för Finland.[3] För att bördan ska fördelas rättvist borde Finlands mål efter klimatneutralitet vara negativa utsläpp.[4] Staten måste ta plats som föregångare på alla nivåer av beslutsfattande: Finland har nu möjlighet att vara det första landet i världen där den ekologiska återställningen genomförs rättvist, med avstamp i vetenskapen och så att alla medborgare hörs.

Under mötet i februari har regeringen en chans att visa att den lyssnar på vetenskapen och även är redo att agera utifrån det. Studentrörelsen och Climate Move kräver att regeringen ser till att eliminera den stora skillnaden mellan åtgärderna för att minska utsläppen och klimatneutralitet som målsättning för att Finland ska kunna bli klimatneutralt inom den fastslagna tidtabellen.

 

Mer information:

Iida Tuomola, Climate Move, +358 44 511 3395

Anna Laurila, ordförande för SAMOK rf, +358 50 389 1000

Tapio Hautamäki, ordförande för FSF rf, +358 44 906 5007

Elias Tenkanen, ordförande för SAKKI rf, +358 44 753 0581

Adina Nivukoski, ordförande för Finlands gymnasistförbund,+358 50 377 9700

 

[1] Kulovesi, K., Honkonen, T., Ollikainen, M., Weaver, S., Seppälä, J., Savolainen H., Sironen, S., Soimakallio, S., Järvelä, M. & Turunen A. (2019). Kohti ilmastokestävää maailmaa ja Suomea – päästöjen vähentämisen perspektiivit ja toimijat. Finlands klimatpanel. Policy Brief 10/2019.

[2] Kulovesi, K., Honkonen, T., Ollikainen, M., Weaver, S., Seppälä, J., Savolainen H., Sironen, S., Soimakallio, S., Järvelä, M. & Turunen A. (2019). Kohti ilmastokestävää maailmaa ja Suomea – päästöjen vähentämisen perspektiivit ja toimijat. Finlands klimatpanel. Policy Brief 10/2019.

[3] Seppälä, J., Savolainen, H., Sironen, S., Soimakallio, S. & Ollikainen, M. (2019) Päästövähennyspolku kohti hiilineutraalia Suomea – hahmotelma. Finlands klimatpanel. Rapport 7/2019.

[4] Seppälä, J., Saikku, L., Soimakallio, S., Lounasheimo, J., Regina, K. & Ollikainen, M. (2019). Hiilineutraalius ilmastopolitiikassa ─ valtiot, alueet ja kunnat. Finlands klimatpanel. Rapport 5/2019.

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.