Etiopien: en ljus framtid efter ett utmanande årtionde

Det etiopiska samhället undergår en historisk förändring – en förskjutning mot demokrati. Läs om hur förhållandena har förändrats för Finlands Studentkårers Förbunds (FSF) partnerorganisation Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD).

Bob Ransom är en grundare av ECDD. Före han pensionerades, arbetade han med FN:s internationella arbetsorganisation och reste över hela Afrika. Han upplevde inte arbetet som speciellt tillfredsställande, då de för varje projekt gick in för en kort period, gav råd och vägledning för att sedan lämna området. Det var inte möjligt att göra uppföljning. Med en önskan om att få se en förändring så grundade han ECDD, inte som en internationell NGO, utan som en Etiopisk organisation, för att se vad de kunde åstadkomma i landet.

Då ECDD grundades 2005 var tanken att man skulle försvara funktionshindrades rättigheter. Ett regeringstillkännagivande 2009 gjorde dock att de måste ändra största delen av sina dokument. Ordet försvar kunde inte längre användas. De kunde inte använda formuleringen funktionshindrades rättigheter. Detta ändrade ändå inte på vad de arbetade med. De formulerade om sina dokument och kallade sitt arbete medvetenhet om funktionshinder, istället för försvar. Egentligen var betydelsen densamma, men formuleringen i de ursprungliga dokumenten var inte i linje med regeringens policy. Regeringens hela attityd under denna tid handlade om kontroll. Enligt regeringen var ett aktivt medborgarsamhälle ett nödvändigt ont, vars enda positiva sida var att föra in mer pengar i landet. Även om regeringen erkände att medborgarorganisationer kunde göra vissa bra saker för landet, präglades dess förhållande till dessa organisationer av maktkamp. Regeringen kände att organisationerna tävlade med dem om resurser.

Med en ny regering ett decennium senare verkar framtiden ljusare 2019. Nya lagar har stiftats i år som möjliggör spännande projekt. Ett möte mellan representanter för medborgarsamhället och den nya premiärministern tillkallades där medborgarorganisationernas roll i det etiopiska samhället och inom utveckling diskuterades. På plats var omkring 400 representanter, bland dem ECDD:s verkställande direktör. Bob Ransom tror att den nya premiärministern är vettig och förstår att medborgarsamhället verkligen kan komplettera och stärka regeringens arbete. Dessa signaler kommer att öka intresset för landet och stärka flödet av resurser. Enligt ECDD är tiden rätt för starten av samarbetet mellan dem och FSF och projektet kan leda till stora förändringar för de universitetsstuderandena som berörs. Framtiden ser ljus ut.

Hjälp ECDD och FSF att stöda studeranden i Etiopien genom att donera på Holvi (på finska).

Shruti Jain
Medlem i KENKKU

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.