Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte: Klimatförändringen handlar om rättsenlighet mellan generationerna – Finland och EU måste skärpa sina klimatmål

Ställningstagande

17.11.2018

 

Klimatförändringen är mänsklighetens största existerande hot och den största generationspolitiska frågan i vår tid. Den ovanligt varma sommaren och den omfattande klimatrapporten som FN:s klimatpanel IPCC publicerade i oktober har fått många att allt aktivare diskutera hur jordklotets framtid ser ut om vi inte lyckas stoppa ökningen av utsläppen och motarbeta en miljökatastrof.

FSF har gett flera utlåtanden om miljöfrågor, och under senaste år har vi gett frågan särskilt mycket vikt i och med vår fördjupade generationspolitiska agenda. I vår valplattform för riksdagsvalet, som publicerades förra sommaren, listar studentrörelsen sätt att göra klimatpolitiken hållbar. Vi kan inte låta miljöorganisationer bära hela bördan för att förebygga klimatförändringen, utan för att lyckas måste olika medborgarorganisationer ingå omfattande samarbete.

”Klimatförändringen kan verka avlägsen, men den har redan haft konkreta konsekvenser till exempel på det arktiska området. Den kommer att påverka både dagens ungas och kommande generationers liv på ett oåterkalleligt sätt”, betonar Sanni Lehtinen, FSF:s ordförande för 2019. Hoten som orsakas av klimatförändringen är enorma och svåra att förutspå. Det är ändå solklart att det lidande, den osäkerhet och de kostnader som de kommer att medföra hopas oproportionerligt på de unga och kommande generationer.

Det är dags att sluta komma med undanflykter. Fastän Finland producerar en relativt liten del av världens utsläpp är en enskild finländares koldioxidavtryck ändå mångfaldigt jämfört med världens genomsnitt. Individer har sitt eget ansvar, men samhällets strukturella problem har aldrig lösts genom att man försökt få individen att känna sig skyldig. Det behövs politik för att lösa de här problemen. Finland bör stå i främsta ledet för att bekämpa klimatförändringen. Vi är nu inne på de sista stunderna då vi ännu kan minimera klimatförändringens konsekvenser genom konkreta åtgärder. Först måste vi åstadkomma en paradigmförändring: klimat- och miljökonsekvenserna måste bedömas i allt beslutsfattande. Politiken ska basera sig på forskningsdata, och i ljuset av de här data behöver vi mer ambitiösa mål. Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte kräver att Finland och den Europeiska unionen ska vara kolneutrala före år 2030. För att uppnå de här målen måste det skapas lagstiftning som starkt förespråkar produktion av ren och kolneutral energi samt större energieffektivitet. Samhällets skatte- och stödsystem måste ändras så att de starkt motiverar till att minska utsläpp och ta hand om miljön. Finland måste öka sina kolsänkor genom att dra nytta av sina skogar för klimatets och miljöns bästa.

Avgående ordförande Miika Tiainen gläder sig över att Finlands studentkårers förbund under det här förbundsmötet beslutat sig för att göra klimatförändringen till ett av sina främsta teman under det kommande riksdagsvalet: ”Klimatförändringen är ett mångfasetterat och globalt problem. För att förebygga klimatförändringen krävs samarbete över generations-, parti- och nationella gränser. Vi får inte misströsta, utan vi måste arbeta modigt för att hitta lösningar.”

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.