FSF:s förbundsmöte samlas på Hotell Korpilampi 19–20.11.2021 – rekordmånga kandidater till styrelsen och till ordförande

Pressmeddelande 15.11.2021

Får publiceras

 

Finlands studentkårers förbunds (FSF) två dagar långa förbundsmöte ordnas på Hotell Korpilampi i Esbo 19–20 november 2021. Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutsfattande organ. Mötet väljer en ny ordförande och sex styrelsemedlemmar till förbundets styrelse 2022. Utöver det drar förbundsmötet upp riktlinjerna för nästa årets mål och verksamhet samt uppdaterar FSF:s policydokument, som styr hela förbundets påverkansarbete.

Alla 14 studentkårer är representerade vid förbundsmötet. Tillsammans representerar de cirka 130 000 universitetsstuderande. Studentkårerna utser totalt 139 ordinarie förbundsmötesdelegater, och sammanlagt deltar nästan 300 personer i mötet.

I FSF:s verksamhetsplan för 2022 betonas återhämtning efter coronapandemin. Coronapandemin har haft en betydande inverkan på studerandes välbefinnande, försörjning och studier. Nästa år fokuserar vår verksamhet på att utreda och åtgärda de här följderna. FSF:s ordförande Annika Nevanpää konstaterar: ”Coronapandemin har haft förödande konsekvenser för studentlivet. Nästa år är det viktigt att vi satsar på att förbättra studerandes välbefinnande och gemenskapskänsla. År 2022 börjar vi också förbereda oss inför riksdagsvalet 2023.”

Förbundsmötet börjar fredagen den 19 november klockan 9.30 och fortsätter lördagen den 20 november kl. 10. På lördagen kommer undervisningsminister Li Andersson att hålla ett tal till förbundsmötet.

Ordförandevalet hålls vid förbundsmötet på fredagen och val av styrelse hålls på lördagen. Vi meddelar valresultatet så fort som möjligt efter att valen är över. I år kandiderar tre personer till posten som FSF:s ordförande: Konstantin Kouzmitchev (AUS), Aleksi Murtojärvi (SONK) och Akseli Rouvari (HUS).

För närvarande finns det nio kandidater som studentkårerna nominerat för de övriga sex styrelseposterna. Styrelsekandidaterna är Oskari Heinonen (HUS), Katariina Henttonen (LYY), Olli Joki (OYY), Tuomas Karvonen (TREY), Elina Kuula (LYY), Suvituuli Lundmark (TYY), Sophie Nyyssönen (HUS), Tiina Pajukari (AUS) och Jenna Rautionaho (TYY). Kandidater kan nomineras ända fram till själva valet under förbundsmötet. Bekanta dig närmare med kandidaterna på FSF:s webbplats på adressen www.syl.fi/sv/kandidaterna-2021.

 

Medierna är välkomna att följa förbundsmötet under båda dagarna på Hotell Korpilampi.

Intervjuer ges huvudsakligen under lunchpauserna (fre. kl. 12–13 och lör. kl. 13–14) samt efter att mötet avslutats. Kontakta den kommunikationssakkunniga vid FSF gällande intervjuer (siiri.nousiainen@syl.fi, tfn 041 515 2228).

 

FSF:s förbundsmöte sänds också direkt via webben på FSF:s Youtubekanal på adressen https://www.youtube.com/c/sylvideot. Hashtaggen som används på sociala medier är #SYLliittari och #StudentsOfFinland.

 

Mer information:

Generalsekreterare Sonja Raitamäki, tfn 040 741 1251

Ordförande Annika Nevanpää, tfn 044 906 5007

Under förbundsmötet nås vi bäst via vår kommunikationssakkunniga Siiri Nousiainen, tfn 041 515 2228.

 

E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@syl.fi.

Förbundsmöteshandlingarna finns på adressen: https://syl.fi/sv/events/forbundsmote/.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.