Frågor om choklad

Julen närmar sig och i november-december kommer mer än 11 miljoner kilo choklad att levereras för försäljning till de finländska butikerna. Så här inför julen är det skäl att lite närmare fundera över chokladens ansvarsfullhet både med tanke på de mänskliga rättigheterna och miljön. Jag fick följande frågor från FSF:s Instagram-följare:

 

Vilken typ av certifikat är tillförlitliga?

Detta är en mycket viktig fråga. Det finns redan mer än 170 olika standarder för ansvarsfullhet i bruk runt om i världen och det finns certifieringar för olika produkter och råvaror. Det finns enorma skillnader i kvaliteten på certifieringskriterierna, bland annat när det gäller verkställandet av mänskliga rättigheter. Därför är det är viktigt att förstå skillnaderna mellan certifieringar.

Åtminstone följande delområden bör beaktas när man jämför certifieringar:

  1. Certifieringssystemens oavhängighet, det vill säga vem äger systemet och vilka intressenter representerar finansiärerna och beslutsfattarna.
  2. Kriteriernas omfattning och kvalitet. Det förekommer stora skillnader i kriterierna och det lönar sig att rikta uppmärksamheten mot de två mest grundläggande frågorna när det gäller rättigheter i arbetslivet: aktivt främjande av fackföreningsfrihet och kravet på en tillräcklig levnadslön.
  3. Transparensen och öppenheten i systemen, det vill säga om tredje part har möjlighet att kontrollera vilka kriterier certifieringssystemet grundar sig på och hur dess revisionsmanualer tolkar kriterierna.

 

Revisions- och certifieringssystemen är ett viktigt och det mest tillförlitliga verktyget (särskilt tredjepartscertifieringar) för att övervaka socialt ansvar i högriskländer.

 

Vilka är effekterna av kakaoproduktionen på människorna och miljön i den globala södern?

Under de senaste 30 åren har den världsomspännande kakaoproduktionen fördubblats, och nästan hela denna tillväxt kommer från fyra västafrikanska länder (Elfenbenskusten, Ghana, Kamerun och Nigeria).  Barnarbete, avskogning och klimatförändringen hotar kakaons framtid. Inom den västafrikanska kakaoproduktionen är fattigdomen fortfarande en alldaglig verklighet. Rättvis handel strävar efter att säkerställa att både jordbrukarna och arbetarna ska få tillräckliga inkomster som räcker till att försörja sig på. Rättvis handel är en av grundarna av den internationella koalitionen Living Wage Coalition, inom vilken man definierar storleken på levnadslöner och främjar uppnåendet av dem. Åt kakaoodlare som odlar rättvisemärkt kakao betalar man minst det garanterade priset för rättvis handel. På försäljningspriset tillkommer tillägget för rättvis handel. Under 2019 höjde Rättvis handel garantipriset för kakao och tillägget för Rättvisehandel höjdes med 20 procent. På så sätt kommer producenterna närmare en inkomst som räcker till att leva på.

För många kvinnliga jordbrukare är den traditionella kakaohandeln ännu orättvisare än för män. Rättvis handel har räknat ut att de tjänar en femtedel av de manliga jordbrukarnas inkomster. Rättvis handel motsätter sig denna löneskillnad mellan könen och hjälper kvinnor att försöka och nå framgång på sina egna villkor.

På kakaoplantagerna är exploatering av barnarbete fortfarande beklagligt allmänt. I världens två största länder som producerar kakao sysselsätter Ghana och Elfenbenskusten 2,1 miljoner barn under förhållanden som har negativa effekter på deras hälsa eller skolgång. Fattiga småbrukare har ofta inte råd med arbetskraft, och istället för att gå i skolan arbetar barnen på familjens gård.

 

Jatta Makkula
kontaktansvarig, Rättvis handel i högskolor

 

Denna översättning är en förkortad version av det finska blogginlägget. Läs fler svar på frågor på finska här.

Projektet Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet, organiserat av Finlands studentkårers förbund (FSF) och åtta studentkårer, väcker studerande att tänka på konsekvenserna av våra konsumtionsvanor och gör kända FN:s mål för hållbar utveckling. Som en del av vårt projekt publicerar vi blogginlägg om ämnet.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.