Från ord till handling – translagen kränker de mänskliga rättigheterna och bör förnyas utan dröjsmål

Finlands studentkårers förbund kräver att translagen, som kränker de mänskliga rättigheterna, ska förnyas omedelbart och att man ingriper i förföljelsen av HBTQ-personer.

Den nuvarande translagen kränker könsminoriteters mänskliga rättigheter. Enligt avgörandet från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna av den 6 april 2017 kränker det de mänskliga rättigheterna att tvångssterilisera transpersoner. Finland är det enda nordiska landet vars lagstiftning innehåller det fullkomligt omänskliga kravet att en person som fastställer sin könstillhörighet ska steriliseras. FSF kräver att Finlands regering snabbt ska ingripa i situationen och äntligen förnya translagen. De vackra orden om att främja de mänskliga rättigheterna får inte förbli tomma löften, utan man måste övergå från ord till handling. Finland kan inte trampa på sina internationella löften och förbindelser om att tillgodose de mänskliga rättigheterna.

För att translagen ska respektera de mänskliga rättigheterna bör steriliseringskravet avskaffas. Dessutom har varje människa rätt att definiera sitt eget kön. Den medicinska vård, de ingrepp och diagnoser som eventuellt kan behövas för att korrigera en persons kön bör skiljas från processen att juridiskt fastställa en persons kön.

”En persons kön kan endast definieras av personen själv. Det är inte utomstående experters eller myndigheters uppgift”, poängterar FSF:s ordförande Riina Lumme.

FSF vill också uttrycka sin oro över den förföljelse som HBTQ-personer utsätts för på global nivå. Finland och den internationella gemenskapen bör ta sitt ansvar och ingripa i förtrycket som sexuella minoriteter och könsminoriteter utsätts för. Det räcker inte att endast fördöma människorättsbrott, utan man bör även bevilja skydd för personer som flyr förföljelse.

”Temat för årets Pride-vecka är ’Frihet och ansvar’. Vi kräver att Finlands translag ska förnyas så att människor verkligen har rätt att vara sig själva. Dessutom är det dags för Finland, världen och oss alla att ta ansvar för tillgodoseendet av HBTQ-personers rättigheter”, konstaterar FSF:s ordförande Riina Lumme.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.