FSF 100: SHVS säkerställer studentens hälsa

Under de senaste veckorna har vi firat reformen som utvidgar Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster till att omfatta alla studenter. Etappen är betydande, eftersom under dess existens har SHVS position behövt försvaras av studentrörelsen i årtionden. Denna resa minns FSF-alumner från olika årtionden.

Först kom lungundersökningarna. Det första steget för att värna om finländska universitetsstuderandes hälsa togs år 1932 tillsammans med Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys. Tanken om att inrätta ett sjukvårdssystem för universitetsstuderande fick emellertid ännu mogna i mer än tio år. Även om det fanns en plan, bromsade fortsättningskriget upp dess verkställande.

Det första studerandehälsovårdsverket inrättades slutligen på Stengårds sjukhus i Helsingfors år 1946. Våren 1954 gjordes verksamheten rikstäckande och separerades från FSF:s verksamhet. Samtidigt inledde det även idag kända SHVS sin verksamhet.

Lördagarna var helgdagar på FSF:s kontor och FSF:s långvariga kontorssekreterare Seija Silventoinen berättade att hon då även arbetade för SHVS, som under den första tiden knappt hade annat än vårdpersonal. Den stora ökningen av antalet studerande ledde dock snabbt till ett utvidgande av stiftelsens krets och personal. Senare inkluderades även förebyggande mentalvård.

Studerandehälsovården på 60-talet: “We had a dream.”

Då vi bad FSF-alumner att dra sig till minnes stiftelsens största framgångar, nämndes grundandet av SHVS endast en gång. Under 50-talet, vid tiden för grundandet av stiftelsen, berättade Sten Enbom, som verkade i FSF:s styrelse, att han ansåg beslutet vara det mest betydelsefulla i FSF:s historia. Detsamma ansåg Kari Rahiala, som tjänstgjorde som sekreterare i FSF på 60-talet:

“För min åldersgrupp, som inte grundade men åtnjöt den, är skapandet av hälso- och sjukvården för studerande FSF:s viktigaste prestation under det första decenniet, överlägset. Jag har berättat att we had a dream om att det någon gång skulle finnas en situation där, i stället för att de studerande betalar 80 procent och staten 20, skulle betalningen vara fifty-fifty. Och nu är det raka motsatsen: de studerande betalar bara ca 20 procent och den offentliga makten 80 procent.”

Stiftelsen grundades i en positiv anda, minns Enbom. Jarmo Mäkelä, medlem av FSF:s styrelse år 1970, berättar att SHVS:s verksamhet till en början främst drevs av det praktiska. Tanken var då att en egen stiftelse skulle vara det mest lämpliga sättet att organisera studerandehälsovården. I ett senare skede väcktes också tanken på en intresseförening, som fokuserade på att driva studenternas intressen.

I åratal handlade försvaret av SHVS:s position bara om att driva studenternas intressen. Frågan om SHVS framtid tedde sig för de alumner som vi intervjuade som en evighetsfråga; genom historien har åsikterna om behovet av en stiftelse varit delade. Seija Silventoinen minns slutet av år 1985 då studerandehälsovården skulle övergå till den kommunala hälsovården. FSF misstänkte emellertid att reformen skulle komma att orsaka förluster för studenterna: SHVS:s verksamhet var särskilt anpassad för att tillgodose de studerandes behov och den kommunala hälsovården förväntades inte uppnå samma nivå.

Försvaret av SHVS belönade aktörerna inom FSF, eftersom reformen till slut inte kom att förverkligas. “Hotet om övergång till det kommunala hälsovårdssystemet försvann”, som Silventoinen formulerar stämningen på kontoret.

En ny utmaning väntade emellertid. Lagen om obligatoriska läkarundersökningar avskaffades år 1987, och uppbärningen av SHVS separata sjukvårdsavgift måste upphöra. Avgiften kunde dock inkluderas som del av studentkårens medlemsavgift, vilket den är än idag. Som en följd av förändringen förstärktes också hälsovårdens roll som en av studentkårens tjänster.

Nu, efter att ha betjänat universitetsstuderanden i 64 år, har SHVS äntligen fått tillstånd att utvidga sin tjänst även till yrkeshögskolestuderanden. Om lagen antas i år, träder utvidgningen i kraft år 2021. Studentrörelsen har i årtionden ihärdigt arbetat för att uppnå detta mål. Under årtiondena byggdes ett hälsovårdssystem tillgängligt för universitetsstuderande i hela landet, vilket blev så välfungerande, att dess utvidgning till att omfatta alla studerande är en högt önskvärd prestation.

 

Texten är en del av en serie bloggar, som ger ett första smakprov av verket om FSF:s hundraåriga historia. För serien har FSF-alumner intervjuats och FSF-arkiv dammats av.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.