FSF kommer att gå över helt till växtbaserad kost

Styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) har vid sitt möte den 20 maj 2022 beslutat att förbundet ska gå över helt till växtbaserad kost. Beslutet baserar sig på det politiska policydokumentet som FSF:s förbundsmöte godkänt och enligt vilket förbundet är med om att bygga en hållbar framtid. Enligt det ska FSF bekämpa klimat- och miljökrisen även genom att utveckla sin egen verksamhet i en mer hållbar riktning.

”Förutom påverkansarbete måste hållbarhet också vara konkreta åtgärder inom vår organisation. Vi anser att det är viktigt att FSF också bidrar till att bekämpa klimatkrisen”, kommenterar FSF:s ordförande Konstantin Kouzmitchev.

Enligt beslut av FSF:s styrelse kommer övergången till helt växtbaserad kost att ske stegvis före slutet av 2023. Först kommer beslutet att omfatta FSF:s kontors interna tillställningar, varefter det kommer att börja gälla i verksamhet som ordnas för studentkårer och till slut även tillställningar för intressentgrupper. Före beslutet har FSF endast serverat vegetarisk mat i sin verksamhet.

Mer information:

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande, Finlands studentkårers förbund
044 906 5007
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.