FSF: Universiteten har åsidosatt sökandens intresse

Ställningstagande

30.4.2020 06:00

Igår och i dag har universiteten informerat om sina beslut om hur studentantagningen ska organiseras nu på våren. Enligt uppgifterna har andelen studerande som antas på basis av betyg utökats betydligt inom många branscher och universitet, till och med till över 70 procent. FSF är besviket över universitetens beslut att öka andelen av betygsbaserad antagning betydligt.

En så stor ökning av betygsbaserad antagning är problematisk med tanke på de sökandes rättsskydd och jämlikhet. Beslutet har motiverats med bland annat att färre sökande då deltar i urvalsprovet. Trots detta ska universiteten anordna stora urvalsprov på distans i vilka tusentals sökande kommer att delta. Kvoten för betygsbaserad antagning utökades inte heller i de populäraste ämnena, som till exempel rättsvetenskap.

“Vi hade förväntat oss att universiteten skulle ha mycket mer förståelse för den svåra situation och nöd sökande befinner sig i. Man hade trott att de sökandes lika möjligheter att komma in på universitetet skulle ha stått högre upp på prioritetslistan”, säger FSF:s styrelseordförande Tapio Hautamäki ilsket.

Det största problemet med betygsbaserad antagning är att alla sökande som har ett intresse för universitetsstudier inte kan ansöka med betyg. För tillfället beaktas till exempel inte betyg från yrkesläroanstalter. Det är möjligt att det i och med att antalet platser inom kvoten för urvalsprov minskar kan finnas fler sökande per studieplats än tidigare. Det finns en risk för att sökandens möjlighet att bli antagen genom urvalsprov försvagas avsevärt med tanke på jämlikheten.

“Att göra så här radikala ändringar mitt i urvalsprocessen är ansvarslöst. Många sökande har litat på att de kommer att få delta i urvalsprovet och förberett sig för det, men nu har kvoten blivit mindre. Att ändra på reglerna mitt under resan är inte särskilt rättvist mot de sökande”, påpekar Paula Karhunen, styrelseledamot i FSF.

I redan flera år har sökande fått anpassa sig efter åtskilliga ändringar i fråga om både kvoten för förstagångssökande och betygsbaserad antagning. Den här gången, när det var systemets tur att visa flexibilitet, utsträcktes handen bara halvvägs.

 

Ytterligare information:

Paula Karhunen

styrelseledamot

paula.karhunen@syl.fi

044 906 5001

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.