FSF:s förbundsmöte samlas i Lahtis 15–16.11.

 

Meddelande 12.11.2019

Får publiceras

 

Finlands studentkårers förbunds (FSF) två dagar långa förbundsmöte ordnas i Lahtis på FellmanniCampus den 15–16 november. Förbundsmötet använder den högsta bestämmanderätten och väljer FSF:s nya ordförande samt sex styrelsemedlemmar för följande år. Dessutom fastställer förbundsmötet riktlinjerna för nästa års målsättningar och verksamhet samt uppdaterar FSF:s policydokument som styr hela förbundets påverkansarbete. I förbundsmötet deltar representanter för alla 14 studentkårer, som representerar cirka 130 000 universitetsstuderande. Studentkårerna utser sammanlagt 139 ordinarie förbundsmötesdelegater och mötet samlar totalt nästan trehundra personer.

Mötet inleds på fredagen klockan 9.30, och det fortsätter på lördagen klockan 10.30. På fredagen går förbundsmötesdelegaterna till ordförandeval, medan valet av styrelsemedlemmarna går av stapeln på lördagen. Media kommer att informeras så fort valresultaten blivit klara. I år siktar två kandidater på ordförandeplatsen: Tapio Hautamäki (AUS) och Laura Wathén (HUS).

Just nu ser det ut som om åtta kandidater som ställts upp av studentkårerna kommer att tävla om de sex övriga styrelseplatserna. Styrelsekandidaterna är Anna Oksanen (ÅAS), Paula Karhunen (HUS), Nikolas Bursiewicz (JYY), Frans Cederlöf (AUS), Paavo Antikainen (TREY), Teemu Virtanen (OYY), Johanna Pohjonen (TYY), Jenni Tuomainen (LYY). Kandidatuppställningen är öppen fram till att förbundsmötet börjar behandla föredragningslistans punkt om personval. Du kan bekanta dig närmare med kandidaterna på FSF:s webbplats på adressen https://syl.fi/ylioppilaskunnille/ehdokkaat-syln-puheenjohtajaksi-ja-hallitukseen-2020/.

Medierepresentanter är välkomna att följa med förbundsmötet under båda mötesdagarna.

Intervjuer ges helst under lunchpausen (fre kl. 12–13 och lör kl. 13–14) och efter att förbundsmötet avslutats. För intervjuförfrågningar, vänligen kontakta FSF:s kommunikationssakkunnig (siiri.nousiainen@syl.fi, tfn 041 515 2228).

 

Du kan följa med FSF:s förbundsmöte som direktsändning på webben via FSF:s YouTube-kanal på adressen https://www.youtube.com/c/sylvideot. På sociala medier används hashtaggarna #SYLliittari och #StudentsOfFinland.

 

Ytterligare information:

Generalsekreterare Eero Manninen, tfn 045 631 7145

Ordförande Sanni Lehtinen, tfn 044 906 5007

Under förbundsmötet nås FSF bäst genom kommunikationssakkunnig Siiri Nousiainen, tfn 041 515 2228

 

E-postadresser följer principen fornamn.efternamn@syl.fi

Förbundsmötets handlingar finns på adressen: https://syl.fi/sv/for-karerna/forbundsmote/

Där hittar du även förbundsmötets detaljerade program.

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.