FSF:s förbundsmöte samlas på Tammerfors universitet 17–18.11.2023 – Förbundets politiska riktlinjer uppdateras

Pressmeddelande 13.11.2022
Får publiceras

Finlands studentkårers förbunds (FSF) två dagar långa förbundsmöte ordnas på Tammerfors universitet 17-18 november 2023. Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutsfattande organ. Mötet väljer en ny ordförande och sex styrelsemedlemmar till förbundets styrelse 2024. Utöver det drar förbundsmötet upp riktlinjerna för nästa årets mål och verksamhet samt uppdaterar FSF:s politisk policydokument.

Alla 14 studentkårer är representerade vid förbundsmötet. Tillsammans representerar de cirka 140 000 universitetsstuderande. Studentkårerna utser totalt 146 ordinarie förbundsmötesdelegater, och sammanlagt deltar över 300 personer i mötet.

Studerandenas utkomst och regeringen Orpos mål att höja utbildningsnivån kommer att återspeglas i nästa års verksamhetsplan. Eftersom den pågående reformen av den sociala tryggheten har en betydande inverkan på studerandes utkomst, vill FSF satsa särskilda resurser på saken under året 2024.

“Utbildningsnivån ska höjas på ett hållbart sätt utan att utbildningens kvalitet äventyras. De politiska besluten ska också ta hänsyn till det ökade antalet studerande. Vi måste ha en välmående yngre generation i framtiden”, säger ordförande Lotta Leinonen.

Förbundsmötet börjar fredagen den 17 november klockan 10.00 och fortsätter lördagen den 18 november kl. 10. På lördagen kommer Finlands forsknings- och kulturminister Sari Multala att hålla ett tal till förbundsmötet.

Ordförandevalet hålls vid förbundsmötet på fredagen och val av styrelse hålls på lördagen. Vi meddelar valresultatet så fort som möjligt efter att valen är över. I år kandiderar två personer till posten som FSF:s ordförande: Akseli Tiitta (TYY) och Jenni Suutari (JYY).

För närvarande finns det åtta kandidater för de övriga sex styrelseposterna. Styrelsekandidaterna är Aino Halinen (TREY, Vasop), Onni Härkönen (TREY), Irja Vaateri (HUS), Eugenie Touma van der Meulen (KonSt, Gröna Unga), Linnéa Partanen (Vasop), Totti Korpua (AUS), Jaakko Sirén (Kokoomusopiskelijat) och Jesse Häyhä. Kandidater kan nomineras ända fram till själva valet under förbundsmötet. Bekanta dig närmare med kandidaterna på FSF:s webbplats på adressen https://syl.fi/sv/kandidater-2023/.

Medierna är välkomna att följa förbundsmötet under båda dagarna på Tammerfors universitets centrala campus.

Intervjuer ges huvudsakligen under lunchpauserna (fre. kl. 12–13 och lör. kl. 13–14) samt efter att mötet avslutats. Kontakta den kommunikationssakkunniga vid FSF gällande intervjuer (antti.kivi@syl.fi, tfn 041 515 2228).

FSF:s förbundsmöte sänds också direkt via webben på FSF:s Youtubekanal på adressen https://www.youtube.com/c/sylvideot. Hashtaggen som används på sociala medier är #SYLliittari.

 

Mer information:

Generalsekreterare Roope Tukia, tfn 045 135 4314

Ordförande Lotta Leinonen, tfn 044 906 5004

Under förbundsmötet nås vi bäst via vår kommunikationssakkunnig Antti Kivi, tfn 041 515 2228.

 

E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@syl.fi.

Förbundsmöteshandlingarna finns här.

I materialet på nätet finns även en mer detaljerad tidtabell och dagordning för förbundsmötet.

Foto: Olli Puumalainen

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.