FSF:s förbundsmöte valde Tapio Hautamäki till ordförande 2020

foto: Saku Metsärinne

Pressmeddelande 15.11.2019

Till ordförande för Finlands studentkårers förbund FSF rf:s styrelse för 2020 valdes 26-åriga Tapio Hautamäki från Aalto-universitetets studentkår.

Den nyvalda ordföranden ser FSF:s värde som en kraft som bygger upp hela samhället: ”Det är en stor heder att få leda studentrörelsen nästa år. FSF har den viktiga uppgiften att fungera som hela den unga generationens röst i samhället. Vi har en utmärkt möjlighet under nästa år att föra samman rörelsen och förtydliga vår vision om studerandens bättre morgondag i början av ett nytt årtionde.”

Alla de 130 000 finländska universitetsstuderandenas gemensamma representant, Finlands studentkårers förbund, håller sitt två dagar långa förbundsmöte på FellmanniCampus i Lahtis fre–lör den 15–16 november. Förutom att välja styrelse besluter förbundsmötet också om nästa års verksamhetsplan och FSF:s ekonomi. 

 

I de sociala medierna (facebook.com/SYL.FIN och twitter.com/SYL_FIN) diskuteras FSF:s förbundsmöte under hashtaggarna #SYLliittari och #studentsoffinland.

 

Mer information:

generalsekreterare Sonja Raitamäki, tfn 040 741 1251 

FSF:s ordförande 2020 Tapio Hautamäki, tfn 0400 586 283