FSF:s klimatnätverk: Mer åtgärder krävs för att bevara en livskraftig planet

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC publicerade sin sjätte rapport den 20 mars 2023. Rapporten innehåller återigen ett alarmerande budskap om läget med den globala uppvärmningen. Jämfört med förindustriella tider har den globala medeltemperaturen stigit med 1,1 grader. Medeltemperaturen måste stanna under 1,5 grader för att skydda ekosystemen. Människans verksamhet har orsakat oåterkalleliga skador på klimatet, naturen och människolivet, vilket syns till exempel i form av extrema väderfenomen och en försämrad livsmedelstrygghet. När klimatförändringarna sammanflätas med väpnade konflikter och pandemier kommer det att resultera i komplexa globala kriser.

I rapporten framgår det dock att det finns hopp, och till exempel Yles nyhetsrubriker konstaterar att det inte är för sent att agera. Budskapet kan dock lätt tolkas alltför optimistiskt. Enligt klimatrapporten kommer de nuvarande politiska lösningarna och finansieringen för gröna innovationer inte att räcka för att vi ska kunna hålla medeltemperaturen under 1,5 eller ens 2 grader. Det krävs mer ambitiösa åtgärder och dessa måste vidtas inom detta årtionde eftersom möjligheterna att agera minskar ständigt. Den politik som vi för under de närmaste åren kommer att avgöra hur framtiden kommer att se ut på vår planet.

Här i Finland brukar man säga att våra utsläpp inte har någon inverkan på den globala nivån och använda det som ursäkt för att skjuta upp klimatåtgärder. I detta läge finns det inga ursäkter längre. Klimatåtgärderna får inte heller överskuggas av andra politiska frågor, utan kampen mot klimatförändringarna och arbetet för att bevara den biologiska mångfalden måste genomföras parallellt med andra frågor. Under den kommande regeringsperioden får ekonomin inte balanseras på bekostnad av klimatet, utan de ekonomiska frågorna ska lösas på ett sätt som är hållbart för klimatet och naturen.

För att säkerställa att vårt samhälle kan fortsätta att existera som det är idag måste vi vidta de nödvändiga klimatåtgärderna nu. Att fördröja genomförandet av klimatåtgärderna kan ha allvarliga konsekvenser då redan de nuvarande åtgärderna är otillräckliga för att mildra klimatförändringarna. Forskarnas varningar om klimatförändringarna får inte ignoreras igen. Nästa regering kommer att ha en stor inverkan på Finlands klimatpolitik. Vi behöver konkreta klimatåtgärder, inte vackra ord – oavsett vem som sitter i regeringen.

Mer information:

Liina Korkiamäki
Ordförande för FSF:s klimatnätverk
laikorki@student.jyu.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.