FSF:s nya delegation för utvecklingssamarbete har valts

Medlemmar i FSF:s delegation för utvecklingssamarbete för perioden 2024–2025 har valts. Delegationen för utvecklingssamarbete, dvs. KENKKU, består av studeranderepresentanter som utnämnts av olika studentkårer. Den ansvarar för administrationen av FSF:s projekt för utvecklingssamarbete tillsammans med regeringens biståndsansvariga och utvecklingspolitiska expert samt deltar i påverkansarbetet och medelsanskaffningen. För närvarande har FSF två projekt, som finansieras av utrikesministeriet, i Etiopien och Zambia.

Till ordförande för kommittén valdes Antti Ala-Heikkilä (TREY).

”Förhandlingsdelegationen deltar i ett genuint verkningsfullt arbete och erbjuder samtidigt en speciell inlärningsmöjlighet för att främja hållbar utveckling i en verksamhetsmiljö utanför Finland. Jag ser med förväntan fram emot den begynnande perioden och samarbetet mellan studentkårerna”, berättar Ala-Heikkilä.

Dessutom valdes följande medlemmar till kommittén:

Mantė Žygelytė (AUS)
Johanna Virtanen (TYY)
Henna Mäkelä (LYY)
Venla Lehtinen (HU)
Elias Hirvikoski (HU)
Poojika Amarakoon (HU)
Afaf Alam (JYY)
Helena Kärppä (HU, fortsätter)
Anni Vakkuri (OYY, fortsätter)
Saara Pirhonen (TREY, fortsätter)
Aino Rönkä (TYY, fortsätter)

Till kommissionens uppgifter hör bland annat att utarbeta årsrapporter och andra projektdokument, informera om hållbar utveckling samt utarbeta bakgrundsutredningar för påverkansarbetet. Dessutom deltar medlemmarna i delegationen också i informationen om projekten.

Mer information:

Aino Halinen
Styrelsemedlem, socialpolitik (studentekonomi, boende), hållbarhet, utvecklingssamarbete
044 906 5007
aino.halinen@syl.fi

Meri Leppänen
Utvecklingspolitisk sakkunnig
044 780 0220
meri.leppanen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.