FSF:s nya klimatnätverk har valts

Medlemmarna i Finlands studentkårers förbunds (FSF) klimatnätverk för perioden 2024–2025 har valts. Klimatnätverkets mål är att utveckla FSF:s och studentkårernas klimatpåverkan samt stärka studerandes roll i arbetet mot klimatkrisen. Klimatnätverket består av aktörer i studentkårerna som kommer med idéer och utvecklar studentrörelsens klimatpåverkan, deltar i klimatpåverkan som ett rådgivande organ och stöder regeringen i klimatpåverkan.

Till ordförande för Klimatnätverket valdes Iikka Meriläinen (LYY).

”Klimatnätverket erbjuder utmärkt stöd för att stöda FSF:s hållbara utveckling och klimatarbete. Det är fantastiskt att se hur klimatnätverket för samman studerande från olika branscher. Under den period som nu inleds, förväntar jag mig att vi kan förtydliga vad Klimatnätverket är”, konstaterar Meriläinen.

Klimatnätverket grundades år 2022 som ett pilotprojekt för att utreda hur FSF och studentkårernas aktörer kan utveckla sin klimatpåverkan. Klimatnätverket har nu under två års tid etablerat sig i sina verksamhetssätt och former. Den kommande mandatperioden som inleds den 1 juli kommer särskilt att definiera visionsarbetet om nätverkets mål, målgrupper och långsiktiga verksamhetssätt.

Dessutom valdes följande medlemmar till nätverket:
Wilma Branders (AUS)
Juuso Määttä (AUS)
Sakari Ropponen (AUS)
Katja Immonen (LTKY)
Saga Laitinen (LTKY)
Eerika Närhi (LTKY)

Mer information:

Jaakko Sirén
Styrelsemedlen, utbildningspolitik (studentantagning, öppet universitet, kontinuerligt lärande, utbildningskvalitet, studiefrågor), ESU, klimatpolitik
044 906 5002
jaakko.siren@syl.fi

Meri Leppänen
Utvecklingspolitisk sakkunnig
044 780 0220
meri.leppanen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.