Generationspolitik i FN och världen

År 2012 var ett viktigt år i generationspolitikens historia. För första gången i historien var mer än hälften av världens befolkning yngre än 30 år.

I år har jag fungerat som Finlands ungdomsdelegat i Förenta nationerna (FN) och fått en överblick över ungas möjligheter att påverka i världen. Nu närmar sig min mandatperiod sitt slut, och jag har både goda och dåliga nyheter om min tid som FN-ungdomsdelegat.

Jag börjar med de goda nyheterna.

I slutet av september fick jag möjlighet delta i FN:s generalförsamling under högnivåveckan tillsammans med Finlands officiella delegation. Politiska ledare från hela världen är på plats under FN:s högnivåvecka. Därför var det verkligen fint att se hur många frågor som rör unga togs upp under veckan och bland annat offentliggjordes FN:s första ungdomsstrategi.

Det är också en mycket positiv utveckling att unga har kommit högre upp på Finlands prioritetslista under de senaste tio åren. För fösta gången tog även republikens president upp i sitt nationella anförande hur viktigt det är att unga inkluderas! Dessutom har Finland spelat en aktiv roll i att främja FN:s säkerhetsråds resolution 2250. Den här resolutionen om unga, fred och säkerhet är ett viktigt redskap för att bevaka ungas intressen, eftersom resolutionen som ett beslut av FN:s säkerhetsråd förpliktar medlemsstaterna. Finland är också ett av de första länder som håller på att utarbeta en nationell implementeringsplan för resolutionen, som antogs år 2015. Den här processen beaktar medborgarsamhället och särskilt ungdomsorganisationer, eftersom konsultationer genomförda av ungdomsorganisationerna ligger till grund för den kommande implementeringsplanen. För den skull har Finland fått mycket positiv uppmärksamhet i FN. Vi går alltså i rätt riktning.

Nu till de dåliga nyheterna.

Trots det historiskt stora antalet unga är våra möjligheter att delta i beslutsfattandet i världspolitiken tyvärr tämligen begränsade. Upp till 73 procent av världens länder begränsar ungas möjligheter att kandidera till offentliga ämbeten och förtroendeposter. Därför är det inte överraskande att mindre än två procent av världens riksdagsledamöter är under 30 år.

På global nivå anses det inte viktigt att unga inkluderas. Fast frågan diskuteras mycket mer än tidigare, presenteras det få konkreta lösningar. När de talas om unga, är det oftast inte unga själva som talar. Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag under min tid i FN lyssnade på ett tal om unga och talarnas genomsnittsålder var över 60 år. Unga har fått mycket lite utrymme i FN, och de institut som representerar unga får aldrig tillräckliga resurser.

Ett enormt steg för generationspolitiken i FN är den nypublicerade rapporten om unga och mänskliga rättigheter av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (på engelska), som identifierar de utmaningar som rör unga och de hinder som gör att deras mänskliga rättigheter inte förverkligas. Finlands Ungdomssamarbete Allians har länge samarbetat med vår paraplyorganisation European Youth Forum om att driva påverkansarbete för unga. Rapporten föreslår konkreta åtgärder för hur mekanismer för mänskliga rättigheter kunde ta bättre hänsyn till unga. För att rekommendationerna kan bli verklighet, måste stater och FN:s säkerhetsråd vidta åtgärder.

Därför är det viktigt att vi unga fortsätter framhäva betydelsen av generationspolitiken genom egen handling både i Finland och utomlands. I Finland är valet nästa år en ypperlig möjlighet att lyfta fram betydelsen av unga och generationspolitiken i utrikespolitiken. Här är några konkreta förslag:

  1. Utvidga FN-ungdomsdelegatens kansli till UN Youth, en större organisation som liknar UN Women.
  2. Skapa en internationell mekanism som fokuserar på ungas rättigheter.
  3. Prioritera ungas möjligheter att delta i utvecklingspolitiken.

Om du är intresserad av internationellt påverkansarbete, håll ett öga på Allians grupp för internationell ungdomspolitik, som har utlyst ansökan om förtroendevalda. Inom de närmaste månaderna utlyses också Finlands nästa FN-ungdomsdelegat!

 

Jonne Juntura

Finlands FN-ungdomsdelegat

jonne.juntura@helsinki.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.