Generationspolitik och andra saker

Kansliets vardag har kommit igång på Lappbrinken med inskolning och planering för det kommande året. På den två dagar långa planeringsresan till Vierumäki kläckte vi nya idéer, klargjorde målsättningar och fastställde de gemensamma riktlinjerna för året. Vi riktade blicken starkt framåt, först mot öppningsseminariet där vi får dela våra idéer med aktörer från hela fältet så att idéerna blir ännu bättre.

Fastän säkert alla ordförande konstaterar samma sak i början av sin period vill jag med risk för att låta som en klyscha säga att 2017 kommer att bli ett mycket intressant år för hela studeranderörelsen. Ifjol fattades viktiga beslut beträffande SHVS ställning inom social- och hälsovårdsreformen, förändringar i studerandenas utkomst och införandet av terminsavgifter för internationella studerande. Under regeringens halvtidsöversyn i april kommer man enligt finansministern att ha möjlighet till betydande ytterligare nedskärningar, vilket betyder att utbildningen, som är en av statsekonomins största utgiftsposter, än en gång står hotad. Vårens kommunalval fastställer förhållandena mellan partierna på nytt, och i synnerhet den grundläggande utbildningens ställning kommer att diskuteras. Dessutom diskuteras det på utbildningsfältet om att reformera antagningen av studerande, förbättra ungdomars sysselsättning och uppdatera deras kompetens.

Nya tankar om inlärning

2017 fyller Finland 100 år. Det är ett utmärkt tillfälle att fastställa en ny bild av vårt land som vi vill förmedla till resten av världen. Är vi inåtvända eller öppna? Nöjer vi oss med nuläget eller vill vi bygga nytt? Vad är vi bra på? Vi på FSF vill framhäva Finlands ställning som ett ledande land inom utbildningen och uppmuntra till att se på utbildningen ur ett nytt perspektiv. Därför kommer vi på hösten 2017 att ordna Finlands största inlärningsevenemang Dare to Learn, som ordnas av studerandena själva. Syftet med evenemanget är att föra samman experter i modern utbildning från Finland och världen för att skapa en bättre utbildning med större fokus på inlärning. Här på kansliet kommer vi också under året att skaka om uppfattningarna om inlärning, och särskilt att reda ut vad livslångt lärande egentligen innebär. Vi kommer att erbjuda en kobination av olika synvinklar, podcasts, verkstäder och annat intressant.

Mot en bättre generationspolitik

För oss är det naturligt och till och med självklart att prata om utbildning, men även då bygger vi egentligen upp en verklighet som berör kommande generationer av studerande, inte oss själva. Därför kommer vi allt modigare att även ta ställning till andra frågor som berör de kommande generationerna. Nästa gång det görs försök att förändra pensionssystemet på ett sätt som missgynnar oss kommer vi att motivera varför det inte lönar sig. När det påstås att dagens generation av studerande har det lättare kommer vi att visa att det inte stämmer. Och om man ännu försöker motivera nedskärningar i utbildningen och studerandenas utkomst med att man minskar den skuldbörda som man lämnar ungdomarna kan vi berätta att den börda som nedskärningarna orsakar i själva verket är större för oss.

Förenade går vi framåt

För att kunna utmana andra parter att ändra uppfattning på ett trovärdigt sätt, och för att själva vara beredda på de utmaningar som den förändrade verksamhetsmiljön medför måste även vi se oss i spegeln. Därför kommer vi i år tillsammans med alla studentkårer att granska vår egen verksamhet under förstoringsglas och se till att vi på bästa möjliga sätt använder våra resurser för studerandenas bästa. Förutom ömsesidig sparring kommer vi också att fundera på hur vi som rörelse kunde bli ännu tätare och effektivare.

Framåt enligt nya linjer

På förra höstens förbundsmöte fattade man inte endast beslut om den nya styrelsen och verksamhetsplanen, utan också om förbundets nya policydokument. Policydokumentets formuleringar bereddes under årets lopp tillsammans med studentkårerna, så resultatet blev ett dokument som speglar oss alla. I det nya dokumentet tar vi också ovanligt starkt ställning för ärenden som står utanför högskoleutbildningen, till exempel arbetslivets strukturer, småbarnsfostran och jämställdhet mellan könen. Det finns förstås även riktlinjer om mer bekanta ämnen, men riktningen är tydlig: vi vill påverka samhället som omger oss på ett mer omfattande sätt och lämna våra spår. Till det behöver vi på Lappbrinken er allas hjälp!

Riina Lumme, Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.