Gratis prevention skulle eliminera en struktur som upprätthåller hälsoskillnader

I Finland har vi redan under många år arbetat för att preventivmedel ska vara gratis för alla yngre än 25 år. Den här ståndpunkten har funnits i befolkningsförbundet Väestöliittos sexualpolitiska program sedan år 2006, i SHM:s handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa sedan 2007 och efter det i THL:s motsvarande program sedan år 2014.

Just nu driver flera politiska ungdomsförbund och medborgarorganisationer frågan i sina kommunalvalsprogram. Även på kommunal nivå har en del partier inkluderat gratis prevention i sina vallöften.

Preventivmedel som är gratis för användaren skulle bekostas av kommunen (i framtiden landskapet). Det här skulle innebära besparingar i och med att aborterna och sexuellt överförda sjukdomar skulle minska. Det handlar framförallt om en konkret handling som skulle eliminera bakgrundsfaktorer som leder till och upprätthåller ojämlikhet i fråga om hälsoskillnader. Medellöshet får inte vara ett hinder för att använda preventivmedel, utan varje ung person ska ha möjlighet att sköta om sig själv på bästa möjliga sätt.

Det finns naturligtvis också andra orsaker än brist på pengar till att folk inte använder sig av preventivmedel. Därför måste vi också öka tillgången och kvaliteten på preventionsrådgivning. Genom rådgivning kan vi rätta till felaktiga uppfattning och stöda oavbruten användning av preventivmedel.

 

Miila Halonen

Ungdomsläkare, kommunalvalskandidat (VF), Kervo

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.