Har vi råd med detta?

Studierna går inte framåt och inga studiepoängen ackumuleras. Kanske du inte ser studierna som relevanta längre eller kanske du tappat din motivation att studera. Kanske du saknar skolkamrater och oroar dig över din inkomst samtidigt som situationen inte ser ut att förändras. Kanske arbetet har tagit över, och berättigandet till studiestödsmånader gått ut. Kanske ingen bryr sig om du slutför dina studier.

Avhopp från högskolor påverkar olika slags människor. Det finns lite, eller knappt alls, forskning om orsakerna till avhopp. Förutom sådana som hoppar av sin utbildning avbryts studier även av elever vars studieframsteg har avtagit avsevärt eller helt avbrutits. Genom att satsa på dem som hoppar av sin högskoleutbildning kunde man stödja dem som kört fast i en situation långt före pandemin började.

Andelen avhopp bland universitetsstudenter är relativt liten, men beroende på ort och sektor uppgick avhoppen på sina håll till över 10 % under läsåret 2019–2020. Den senaste statistiken är endast från tiden då pandemin började. Det finns ännu ingen information om hur pandemin kommer att påverka detta. Vi har inte råd att låta någon hoppa av högre utbildning om vi vill hålla oss till ett utbildningsmål om 50 procent.

Situationerna som lett till avhopp från högre utbildning är olika och därför behövs lösningar för att sänka tröskeln för fortsatt högskoleutbildning och för att stödja sådana som vill hålla fast vid sina studier. Under pandemin har universiteten gjort mycket gott arbete för att nå ut till närvarande studenter som riskerar att hoppa av. Vi vill att detta arbete ska fortsätta och vi vill i framtiden nå alla som riskerar att hoppa av.

Vi behöver lösningar. Regeringen har nycklar till en lösning, nu är det bara att fatta beslut om att använda dem.

Vad behöver vi?

  • En utredning om skälen till avbrott i studierna.
  • Studiepsykologer och kuratorstjänster även för högskolor.
  • Att, enligt prövning, sänka villkoren för fortsatt beviljade stödmånader så att det räcker som villkor att den studerande ger en motiverad förklaring till förseningen av studierna och gör upp en plan för att genomföra sina studier
  • Att avstå från examensbidrag för studiestöd gällande universitetsstudier.
  • Sänkning av tröskeln för att återgå till studiestöd till 10 studiepoäng.

Vi önskar att beslutsfattare tillämpar visdom i frågan under regeringens ramförhandlingar. Hjälp oss återställa förtroendet till en framtid och ett välfärdssamhälle där alla är inkluderade.

 

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande, Finlands Studentkårers Förbund (FSF)
044 906 5007
konstantin.kouzmitchev@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.