Jubileet för studerande har börjat

Äntligen har vi kickstartat jubileumsfestligheterna som vi planerat och längtat efter länge.

Under FSF:s hundraåriga historia har förbundet, som även beskrivits som Finlands största maffia, haft tid att främja många slags mål, och under årens lopp har verksamheten ökat. Trots att organisationen har förblivit oförändrad har den under olika tider stått för olika mål, önskningar och ideal. Den har återspeglat stämningen för varje årtionde och ändrat riktning när studerande förnyat sitt tankesätt. Vi har vuxit från fennomani och genom nationalism, neutralitet, partipolitik, återkomst av obundenheten och solidaritet till kulturliberalism.

Vi firar förbundets skiftesrika historia med att publicera den nya historiken. Det omfattande verket om FSF och den finländska studentrörelsen intar sin plats bland fyra tidigare historiker. Verket har över 400 sidor, och den går igenom hundra år av studerandes liv och förbundets verksamhet. Antti Parpola och Laura Puro har skrivit verket som kastar ljus särskilt över växelverkan mellan FSF och samhället. Studerandena har minsann format samhället, men samhället har också påverkat studerandena. Skribenterna har gjort talrika långa alumnintervjuer, så de som har rösten i verket är de vars aktiva arbete byggde FSF. Vi får höra en paneldiskussion om FSF:s internationella verksamhet vid publiceringstillfället den 4 mars. FSF har varit verksam på en exceptionellt global nivå under sin historia, och allt möjligt har hänt i våra internationella nätverk.

Alumner får sina röster hörda även i dokumentären som färdigställs på våren och som ger tid för historier. Och nog har vi en hel del historier. Förbundet har varit med om mycket och fått sitta vid samma bord som statsledningen. Yle visar dokumentären till hela befolkningen på hösten, vilket tjänar jubileumsårets mål att informera allmänheten om studentrörelsens roll som samhällets byggare. Avsikten är att ha föreställningar i universitetsstäderna, eftersom FSF:s historia utspelar sig även utanför Helsingfors, i alla städer där studerande har satt sina spår.

Olika generationserfarenheter kopplar ihop olika årtiondes studerande, men det är erfarenheten av att vara studerande som binder ihop FSF:s hela historia. Minnena om studierna och studietiden kopplar ihop alla som studerat i universitet i historien, även de som inte deltog i studentpolitiken. Var och en upplever studietiden på sitt eget sätt. För somliga är studietiden den bästa tiden i livet, för andra den svåraste. Att vara studerande kan innebära festyra, självständighet, en ny vänkrets eller en nytänd politisk gnista. För alla innebär det dock att växa andligt och att lära sig nytt. Studietiden är ett mellanrum som låter oss gå i en ny riktning och många öppna dörrar.

Som en del av hundraårsjubileet samlar FSF ihop studieminnen på en webblankett och på sociala medier. Studerandenas historia består av otaliga historier och erfarenheter. Gå och berätta dina historier och fundera samtidigt på vad det innebär just för dig att vara studerande. Hur har studietiden påverkat inriktningen på ditt liv, och var skulle du vara utan studierna?

Mina käraste studieminnen är förknippade med Åbo, på källarnivån i Studenthuset A, bland intressanta personer, halvfärdiga idéer och fulla vinglas. De bästa minnena har att göra med studentrörelsen, samhörigheten och diskussionerna som varade till långt in på natten.

Kom och fira med oss studerande och själva studerandet, samt naturligtvis det hundraåriga studentkårers förbund!

 

Camilla Saarinen

Styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.