Kandidater i kommunalvalet, tänker ni på studerandes bästa?

Det är bara drygt två veckor kvar till den egentliga valdagen i kommunalvalet. De mest entusiastiska väljarna kunde redan i går trycka sina vässade pennor på röstsedeln på förhandsröstningsstället. Väljarna navigerar flitigt efter valkompasserna och jakten efter kandidater är i full fart. Inför valet fokuseras uppmärksamheten särskilt på hur en enskild väljare kan hitta en lämplig kandidat. Å andra sidan kan vi ställa frågan i rubriken omvänt: vad kan kandidaterna förvänta sig av väljarna?

Studerande har förberett sig väl inför kommunalvalet. Studentkårernas valplattformar för kommunalvalet anger de viktigaste kommunalpolitiska påverkansmålen för studerande. De här målen handlar framför allt om sysselsättningspolitik, rörlighet och stadsplanering. Jag kommer att fördjupa mig i de här temana i den här texten. Jag rekommenderar att kandidater i kommunalvalet gör anteckningar!

Studerandena är en viktig väljargrupp. Det finns 13 universitet på olika håll i Finland, och var och en av dem är en viktig aktör för regionens livskraft och framtid. Den relativt sett största andelen av högskolestuderande finns i Vasa, Rovaniemi, Jyväskylä och Joensuu, där högskolestuderandena utgör mer än 10 procent av kommuninvånarna. Studerande är livskraft, en dynamisk rörelse som håller staden vid liv. Staden andas inte utan studerande.

Unga vuxna är en relativt rörlig åldersgrupp. Av Sitras befolkningsutredning framgår att över sju av tio flyttningar görs av personer under 35 år och bara cirka var fjärde flyttning sker bland personer över 35 år. Unga vuxna flyttar till en ny ort för att studera, men de flyttar också bort från (studie)orten efter att ha tagit examen.

Väldigt många högskoleutbildade flyttar till Nyland, som får ett stort flyttningsöverskott av högskoleutbildade. De stora studentstäderna, såsom Åbo, Tammerfors och Jyväskylä, tappar flest nyutexaminerade unga vuxna till huvudstadsregionen. På högskoleorten är det därför ytterst viktigt att satsa på sysselsättningspolitiken och utveckla staden så att den erbjuder tillräckligt mångsidiga arbetsmöjligheter för nyutexaminerade.

Stadens hållkraft kan ökas redan under studietiden genom att studerande ges praktikmöjligheter både inom stadens verksamhetsområden och på företag i regionen. Många studerande hittar ett jobb efter examen genom praktik som de gjorde under studierna. Vi kan anta att studerande stannar i staden under studietiden, men de har inget incitament att stanna kvar på samma ort efter examen utan ett jobb som motsvarar deras utbildning.

Förutom arbetskraftspolitiken spelar även trafikpolitiken en stor roll för studerande, eftersom studerande är en viktig användargrupp i kollektivtrafiken. Studerande rör sig också mycket med cykel och till fots. Att främja privatbilism i städernas centrum är inte det viktigaste målet för studerande. En studerande använder hellre kollektivtrafik än kör privatbil när hen vill köpa en ny väska.

Att planera kollektivtrafik och gång- och cykelleder med tanke på studerande är en del av att bygga en fungerande stad. Förbindelserna mellan campuset, studentbostäderna och tjänsterna är ytterst värdefulla för studerande. Dessutom bidrar studentrabatt i kollektivtrafiken mycket till rörlighet bland studerande.

Trafikpolitiken har också ett starkt samband med studerandes vardag genom stadsplanering. Att främja studentboende kräver framför allt en studentvänlig inställning till stadsplanering. Med tanke på boende är rimligt prissatta studentbostäder nära campus och att luckra upp parkeringsnormen sätt för att bygga en riktigt studentvänlig stad. FSF:s styrelsemedlem Akseli Rouvari beskriver mer ingående de mål som rör studerandes boende i sitt blogginlägg.

Gemensamt för allt som nämns ovan är att studerandena är en mångsidig grupp. Det finns ingen enkel paketlösning som skulle tjäna alla studerande på samma sätt. Studerandes mångfald är en resurs som berikar staden. Den är stadens framtid och nyckeln till framgång. Studerande ska höras och deras kompetens användas.

Flera finländska städer vill ha titeln ”den studentvänligaste staden” men få har verkligen tagit steg mot det här målet. I kommunalvalet har vi ändå möjlighet att välja de beslutsfattare som verkligen vill bygga en studentvänlig stad. En stad som stöder studerande både under studietiden och efter att de tagit examen.

Kandidater i kommunalvalet, tänker ni alltså på studerandes bästa?

 

Ville Jäppinen

Styrelsemedlem

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.