Mot en hållbarare klädindustri

I den globala klädindustrin är allt sammanlänkat. Klädernas produktionskedjor har spritts vitt och brett, och ett klädesplagg kan ha rest jorden runt flera gånger. Fiberproduktionen samt tillverkningen och färgningen av tråd och tyger kan ha gjorts i olika delar av världen. Plagget kanske sys någon annanstans, och sedan ska det ännu packas, skickas till beställaren och levereras till kunden. Oftast ser inte konsumenten allt det här, och tillverkningslandet som anges för textiler berättar endast var plagget syddes. Efter att konsumenten använt plagget är det dags att transportera och återanvända eller förstöra de avlagda textilerna. Nätbutikernas returcirkus och transporten eller förstörandet av osålda kläder är sitt eget kapitel. 

Konsumenten bör vara medveten om textilindustrins globala nätverk och de etiska och ekologiska problemen som förekommer där. Under de senaste åren har dessa problem lyfts fram allt mer. I och med påtryckningar från konsumenter och organisationer har man redan lyckats förbättra många saker. Det behövs ändå hela tiden mer öppenhet i textilindustrin för att man ska få slut på situationer såsom uigurerna som sätts i tvångsarbete och olyckor i textilfabriker. Dessutom behövs en mer omfattande förändring både i människors tankesätt och i företagens produktionssätt för att man ska kunna sänka takten på klädkonsumtionen. Jordens begränsade resurser och bärkraft kommer emot till exempel i bomullsodlingen och i behandlingen av textilavfall.

Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet-projektet har som mål att göra universitetsstuderande bekanta med målen för hållbar utveckling och i synnerhet mål nummer 12, som fokuserar på hållbara konsumtions- och produktionssätt samt ansvarsfull konsumtion. Klädindustrin har ändå en direkt eller indirekt koppling till nästan alla mål för hållbar utveckling. Det är det fjärde mest förorenande av alla industriområden, och brott mot de mänskliga rättigheterna är vardag. Därför är klädindustrin också starkt kopplad till de mänskliga rättigheterna. Man kommer att fundera på dessa kopplingar under projektets workshoppar vid universitet runt om i Finland.

Beslutsfattarna har ansvar för att tillgodose de mänskliga rättigheterna och respektera miljön, men studerandena har makt som aktiva medborgare och beslutsfattare. Den globala fostran som ges på universitet har en stor betydelse för hela samhället, eftersom studerandena är framtidens aktörer inom olika sektorer och de kommer att verkställa principerna för hållbar utveckling i praktiken. Man kan inleda påverkansarbetet redan under studietiden: studerandena kan till exempel uppmuntra högskolorna och studerandeorganisationerna att göra mer ansvarsfulla anskaffningar. Global fostran har som mål att uppmuntra studerandena att fundera på de bredare sambanden mellan olika saker, vilket också utvecklar deras kritiska tankesätt.

Fastän den globala textilindustrins problem ibland känns stora och individens möjligheter att påverka känns små är ändå lösningarna, eller åtminstone utvecklingsstegen, slutligen ganska enkla: det lönar sig att stöda hållbarhet också när man köper kläder. I praktiken betyder det här att ett klädesplagg inte ska behandlas som en konsumtionsvara, utan man ska erkänna dess värde och den enorma mängd naturresurser, energi och mänsklig arbetskraft som det krävt att tillverka och transportera klädesplagget. Kläder är alltid handarbete, och tillverkningen av kläder kan inte mekaniseras och automatiseras. Det lönar sig alltså att använda kläder så länge som möjligt och att ta hand om dem på rätt sätt. Dessutom behöver konsumenterna information om vilka material som är hållbara och ekologiska. För att uppnå detta måste konsumenterna bära sitt ansvar, men det behövs också öppna företag med ekologiskt och etiskt hållbara verksamhetssätt samt omfattande internationellt samarbete.

 

Pipsa Niemi

Vestonom, vuxenutbildare

 

Du kan delta i Pipsa Niemis workshoppar om klädbranschens ekologiska och etiska problem på olika orter. Anmäl dig till workshopparna via den här länken (öppnas i nytt fönster). 

Det här blogginlägget har publicerats som en del av FSF:s och åtta studentkårers projekt Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet. Projektet pågår fram till slutet av 2022.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.