Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet

FSF:s projektet utmanar studerande att tänka på konsekvenserna av våra konsumtionsvanor och gör kända FN:s mål för hållbar utveckling.

Mera information om projektet

Det gemensamma projektet utmanar studerande att tänka på konsekvenserna av våra konsumtionsvanor och gör kända FN:s mål för hållbar utveckling. Projektet introducerar studerande i synnerhet till FN:s mål 12, som fokuserar på hållbar konsumtion och att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Som en del av projektet arrangerar alla deltagande studentkårer evenemang och utbildningar kring hållbar konsumtion som handlar bland annat om ansvar inom kläd- och elektronikindustrierna. Dessa organiseras mellan september och november 2021 och år 2022. Evenemangen arrangeras i samarbete med Rättvis handel och föreningen för etisk handel Eettisen kaupan puolesta ry. Dessutom blir det intressanta blogginlägg och podcaster. Separata temaveckor för hållbar utveckling kommer också att genomföras under ledning av lokala koordinatorer i Helsingfors, Åbo och Jyväskylä. 

Finlands Utrikesministerium har beviljat projektet stöd till projekt för kommunikation och utbildning om global utveckling.

 

Mer information

Sinituuli Suominen
Utvecklingspolitisk sakkunig
sinituuli.suominen@syl.fi
tfn: +358 44 780 0220

Kommande evenemang

Mera information finns här (på engelska).

Nyaste i utvecklingssamarbete