Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet

FSF:s projektet utmanar studerande att tänka på konsekvenserna av våra konsumtionsvanor och gör kända FN:s mål för hållbar utveckling.

Mera information om projektet

Det gemensamma projektet utmanar studerande att tänka på konsekvenserna av våra konsumtionsvanor och gör kända FN:s mål för hållbar utveckling. Projektet introducerar studerande i synnerhet till FN:s mål 12, som fokuserar på hållbar konsumtion och att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Som en del av projektet arrangerar alla deltagande studentkårer evenemang och utbildningar kring hållbar konsumtion som handlar bland annat om ansvar inom kläd- och elektronikindustrierna. Dessa organiseras mellan september och november 2021 och år 2022. Evenemangen arrangeras i samarbete med Rättvis handel och föreningen för etisk handel Eettisen kaupan puolesta ry. Dessutom blir det intressanta blogginlägg och podcaster. Separata temaveckor för hållbar utveckling kommer också att genomföras under ledning av lokala koordinatorer i Helsingfors, Åbo och Jyväskylä. 

Finlands Utrikesministerium har beviljat projektet stöd till projekt för kommunikation och utbildning om global utveckling.

 

Mer information

Sinituuli Suominen
Utvecklingspolitisk sakkunig
sinituuli.suominen@syl.fi
tfn: +358 44 780 0220

Kommande evenemang

Mera information och hela programmet finns här (på engelska).

Workshop Vaatetusalan eettiset ja ekologiset ongelmat om etiska och ekologiska problem inom beklädnadsindustrin

Långa arbetsdagar, farliga arbetsförhållanden och för låga löner är vardag i klädfabriker. När vi köper kläder, kommer vi inte nödvändigtvis att tänka på hur många problem som är förknippade med produktionskedjan inom beklädnadsindustrin både med tanke på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

På workshoppen går vi igenom klädindustrins miljökonsekvenser och etiska problem samt bekantar oss med hållbar konsumtion och återvinning av textilier. Vi sätter oss in i temana med hjälp av praktiska exempel och uppgifter samt senaste forskning under ledning av vestonom och vuxenutbildare Pipsa Niemi.

Den här workshoppen om etiska och ekologiska problem inom beklädnadsindustrin inspirerar studerande att fatta mer hållbara konsumtionsbeslut och uppmuntrar dem till kritiskt tänkande. Workshoppen är gratis och öppen för alla.

Eettisen läppärin jäljillä-filmföreställning och diskussion

Datorer och telefoner underlättar våra liv på många sätt, men deras tillverkning är förknippad med flera människorätts- och miljöproblem. De etiska missförhållandena i elektronikproduktionen är förknippade med både barnarbete i Kongo och farliga arbetsförhållanden i elektronikfabriker. 

Var finns en etisk bärbar dator inom elektronikindustrin? Varför finns det inte en sådan dator?

Dokumentärfilmen Eettisen läppärin jäljillä berättar om den finländska människorättsaktivisten Anna Härris försök att revolutionera kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och miljöutmaningarna inom elektronikindustrin. Härri har bestämt sig för att bygga en etisk bärbar dator. Hen är inte rädd för utmaningar utan beger sig på en modig resa efter etiska mineraler och elektronik både till koboltgruvorna i södra Kongo och till gruvan Talvivaara i Sotkamo.

Efter filmen, under ledning av experter, diskuterar vi den globala elektronikproduktionen och hur vi alla kan främja användning av mer etisk elektronik. Evenemanget är gratis och öppet för alla.

Nyaste i utvecklingssamarbete