Om magistrars sysselsättning

Förra veckan publicerades resultaten från Aarresaari-nätverkets karriäruppföljning för magistrar. I uppföljningen granskades de åsikter som personer som utexaminerades från universitetet år 2011 har om sin karriär och de arbetslivsfärdigheter som utbildningen försåg dem med. FSF bads om kommentarer inför publiceringen, så här kommer den undertecknades sammanfattade Tre Punkter™ om karriäruppföljningen och dess resultat.

När man granskar resultaten slås man direkt av ett tema som deltagarna oftast lyfter fram: den egna kompetensen och förmågan att berätta om den. Det är inte lätt att beskriva sina kunskaper och sin kompetens, och det är ingen överraskning att detta betonas. Det är ändå ganska talande att det ses som en ytterst viktig arbetslivsfärdighet att klä sin kompetens i ord – både bland dem som är nöjda och dem som är missnöjda med sin karriär.

Kompetensen som studerande intar har naturligtvis en stark koppling till utbildningens kompetensmål. Därför är det ganska oroväckande att endast en tredjedel av dem som deltog i undersökningen anser att studiernas kompetensmål lyftes fram på ett tydligt sätt. Karriäruppföljningens material baserar sig förstås på personer som utexaminerades år 2011, och då hade praxisen att definiera kompetensmålen i undervisningsplanerna inte nödvändigtvis ännu spridit sig särskilt brett. Det lönar sig att hålla ett öga på resultaten beträffande framhävandet av kompetensmålen, även om riktningen sannolikt är positiv.

Tilltro till sin egen förmåga betyder grovt definierat att en individ tror och litar på sin förmåga att klara av en viss utmaning. Forskning visar att denna tilltro har en alldeles väsentlig roll vad gäller akademisk prestation, och dess inverkan är knappast liten i andra områden i livet. Med tilltro till sin egen förmåga syftar jag här på två olika saker:

Studerandens tilltro till sin egen förmåga är ofta bräcklig, i synnerhet då de först anländer i den vetenskapliga gemenskapen. Vissa har välsignats med kanske lite för mycket självförtroende. I varje fall är det klart att den studiemiljö som universitetet lyckas skapa för studerandena påverkar både deras studieförmåga och deras tilltro till den. För många fungerar det bra att direkt kastas ut på djupt vatten, men många behöver också stöd. Universitetsvärlden kan vara svår, i synnerhet för dem som kämpat sig upp från en icke-akademisk bakgrund.

Å andra sidan verkar även en del av universitetens personal lida av bristande förtroende. Senast den här veckan uttryckte en professor i Helsingin Sanomat misstankar om ifall universitet alls främjar studerandenas kvalitativa sysselsättning. Skribenten har en synnerligen föraktfull inställning till både pedagogisk forskning i ämnet och det utmärka arbete som flera universitet utför beträffande sysselsättning. Man kunde skriva ett separat blogginlägg om detta ämne, men lyckligtvis sammanfattas det väsentliga i Akavas genmäle.

Den publikation som sammanställts på basis av uppföljningens resultat är ett omfattande analyspaket om karriäruppföljningens centrala faktorer. Den här gången ligger rapportens fokus i synnerhet på de frågor som i framtiden torde utnyttjas i fördelningen av universitetens finansiering. På basis av dessa har man redan lyckats åstadkomma ett avsevärt infopaket som man säkert kommer att återgå till gång på gång.

Det finns dock fortfarande mycket att göra. Nu finns det massvis med data från karriäruppföljningen under olika år, och det behövs någon att analysera dem. Informationen skulle säkert vara till nytta för att utveckla utbildningen och hela universitetet, så nu behövs det endast resurser för att gräva fram den relevanta informationen. Förhoppningsvis kommer universiteten att ta tag i denna möjlighet – och månne inte en så pass stor mängd data även kommer att locka till sig några avhandlingsskribenter. Man kan få lite försmak genom det behändiga verktyget som publicerades tillsammans med karriäruppföljningens resultat, där man till exempel kan granska resultaten från sitt eget universitet.

 

Tapio Heiskari,

Högskolepolitisk sakkunnig

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.