Omänskliga uppehållstillståndsprocesser måste rättas till!

I statsrådets utbildningspolitiska redogörelse fastställs att antalet internationella examensstuderande trefaldigas före 2030. Avsikten är alltså att årligen anta 15 000 internationella studerande till finländska högskolor. Det är ett ambitiöst mål som kan understödas men som också kräver åtgärder i stället för att bara titta på statistiken. En av de här åtgärderna är att rätta till den omänskliga och stela processen för uppehållstillstånd.

Processen för uppehållstillstånd för studerande måste rättas till på tre punkter. Studerande 1) ska kunna komma till Finland smidigt, 2) ska kunna studera i lugn och ro i Finland och 3) ska kunna stanna kvar i Finland för att jobba efter att ha tagit examen. I mitt föregående blogginlägg presenterade jag en fiktiv studerande som heter Topp Expert och diskuterade studerandes möjligheter att smidigt komma till Finland. I det här blogginlägget ger jag en översikt över Topp Experts vardag som studerande i Finland.

Efter flera ansökningar och arbetstimmar samt besök hos olika myndigheter kallar den finländska högskolan Topp Expert, som kommer från ett land utanför EU/EES-området. Hen har betalat terminsavgiften, behandlingssavgiften för uppehållstillstånd, diverse resor till olika ämbetsverk, den obligatoriska hälsoförsäkringen och bostaden i Finland samt uppfyller kraven på förmögenhet. Nu har hen äntligen tillstånd att vistas och studera i Finland i ett år.

I värsta fall kan de ekonomiska kraven på internationella studerande för ett studieår bli över 25 000 euro, vilket betyder att ekonomiska skäl förhindrar alltför många experter från att komma till Finland. Det ligger i Finlands intresse att också internationella experter med lägre socioekonomisk bakgrund kan utbilda sig i Finland. Finland kan lätta på de oskäliga ekonomiska kraven genom att sänka förmögenhetskraven för uppehållstillstånd. Det är nödvändigt att uppdatera förmögenhetskraven eftersom systemet till exempel inte har setts över på nytt efter att terminsavgifterna infördes. Det skulle vara lätt att reformera systemet nu i samband med att utlänningslagen ändras.

Topp inleder studierna och börjar så småningom känna sig hemma. Under de första månaderna har Topp speciellt tyckt om högklassig utbildning, studentjippon och naturens närhet. Topp har framskridit i studierna enligt studieplanen och försökt lära sig finska alltid när hen haft tid. Dessutom jobbar hen skift i närbutiken eftersom hen vill börja spara till nästa års terminsavgifter och andra utgifter i god tid. Topp har en upptagen vardag, men hen orkar fortfarande bra.

Topp är inget undantag i detta avseende. Internationella studerande har en stor press på sig att få ett visst antal studiepoäng och ofta också på ett visst medeltal. Till exempel kan stipendier eller till och med uppehållstillstånd för internationella studerande vara avhängiga av de här faktorerna. De höga förmögenhetskraven och terminsavgifterna tvingar internationella studerande att vid sidan om studierna söka jobb som inte nödvändigtvis ens motsvarar den bransch som de studerar. Internationella studerande har ofta inte plats för språkstudier i examen så de blir tvungna att studera språket på fritiden. Det är svårt att klara sig i det finländska samhället utan att kunna finska eller svenska, till exempel på grund av språkkunskapskrav i olika arbetsuppgifter. Å andra sidan bidrar språkkunskaper naturligtvis till ökad integration i samhället.

Efter jul måste Topp Expert börja tänka på den kommande hösten. Migrationsverket lovar att behandla hens ansökan om uppehållstillstånd inom fyra eller fem månader men anger inget exakt datum, och Topp blir tvungen att leva i ständig osäkerhet. När Topps ansökan om uppehållstillstånd behandlas har hen begränsade möjligheter att resa ut ur landet och kan inte träffa sina närstående. Den ständiga osäkerheten, brådskan och en växande känsla av hemlängtan gör att Topp har svårt att orka.

I det nuvarande systemet måste internationella studerande ansöka om uppehållstillstånd med ett eller två års mellanrum. Studerande ansöker ofta om uppehållstillstånd bara för ett år framåt, eftersom studerande som vill få uppehållstillstånd för två år måste ha 13 440 euro på sitt bankkonto för att uppfylla försörjningsförutsättningarna. Till exempel blir en internationell studerande som tar examen på fem år tvungen att gå igenom uppehållstillståndsprocessen fem gånger under sin studietid. Situationen är svår även för högskolorna eftersom de varje år måste oroa sig för antalet internationella studerande. Uppehållstillstånd som är avsett för studier ska beviljas för hela den tid som det tar att avlägga examen.

På våren beviljas Topp äntligen uppehållstillstånd efter en lång väntan. Hen har än en gång varit tvungen att samla in 25 000 euro för att betala för sina studier och bevisa att hen kan leva i Finland ännu ett år längre. Topp tröstar sig med att hen om ett år kan ta examen, får jobb inom sin egen bransch och kan stressa mindre över studiekostnaderna och den årliga uppehållstillståndsprocessen.

 

Konstantin Kouzmitchev

Styrelsemedlem

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.