Rimligt prissatt kollektivtrafik är avgörande för studerande

I några av universitetetskommunerna diskuterar man för tillfället likvärdigheten i kollektivtrafikens rabatter. För en studerande är anvädningen av kollektivtrafik ofta en nödvändighet och fungerar som enda länk mellan hem, tjänster och campus. Studentbostaden ligger inte alltid centralt belägen med tanke på studierna, vilket innebär obligatoriska resekostnader.

Kollektivtrafikens studentrabatter har varit föremål för villkor som särskilt placerar äldre elever i en sämre position. De studerande är en mångfacetterad grupp och därför stöder vi en utvidgning av rabatterna till att innefatta varje studerande. Förberedelserna för reformen bör inte göras på bekostnad av de nuvarande mottagarna av förmåner.

Rabatten är en viktig del av de studerandes komplexa uppehälle. Även om användarbasen som är berättigad till rabatt växer, får förmånsnivån inte sänkas. En studeranderabatt på 50 % bör införas i samtliga universitetsstäder.

“Likvärdigheten hos rabattgrupperna bör garanteras, men det får inte ske på kostnad av mottagarna för förmånen. Det aktuella fallet gällande trafiken i Helsingforsregionen utgör ett exempel för andra städer och det är ytterst viktigt att ta hänsyn till konsekvenserna för studerandena. Studerandenas uppehälle består av individuella inkomstkällor och rabatter – om en ändras, vacklar helheten, påpekar FSF:s ordförande Miika Tiainen.

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.