SHVS-utvidgning når kulmen nästa år: vad innebär det för de studerande?

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) grundades den 13 februari 1954. Efter många decennier av aktivt påverkansarbete utvidgas SHVS tjänster från och med den 1 januari 2021 till att omfatta även yrkeshögskolestuderande, när den nya lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft. Du kan läsa mer omde många vändningarna i SHVS historia på SHVS webbplats. Utvidgningen av SHVS tjänster till yrkeshögskolestuderande är verkligen betydelsefull med tanke på likabehandling av högskolestuderande i fråga om hälsovårdstjänster.

Men vad medför den 1 januari 2021 i praktiken för SHVS tjänster? Bland annat ett växande antal anställda, nya serviceenheter runt om i Finland och nya sätt att producera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. SHVS tjänster är uppbyggda kring ett så kallat ansvarigt team och centraliserat producerade tjänster som utgår från den studerandes behov av tjänster. Ett ansvarigt team kan bestå av till exempel allmänläkare, hälsovårdare, sjukskötare och hälsovårdare inriktade på psykiatriskt vårdarbete samt fysioterapeuter. Vid behov samarbetar det ansvariga teamet bland annat med psykologer, psykiatriker och proffs inom munhälsovård. Sammanfattad information om utvidgningen av SHVS finns på sidorna SHVS 2021. Via länken får du information bland annat om själva tjänsterna, nationella serviceenheter, ärendehantering vid SHVS och hälsovårdsavgiften.

Vad lönar det sig att uppmärksamma i detta brytningsskede för SHVS tjänster ur den studerandes perspektiv? Det är speciellt viktigt att notera att SHVS hälsovårdsavgift i framtiden kommer att betalas separat till FPA, då FPA fungerar som arrangör av studerandehälsovården, medan SHVS producerar de faktiska tjänsterna. År 2021 uppgår hälsovårdsavgiften till 71,60 euro. Per termin uppgår således avgiften till 35,80 euro. Närmare information om betalning finns här och vårterminens avgift kan redan betalas. Eftersom alla SHVS tjänster kommer att finnas tillgängliga till priset av hälsovårdsavgiften avskaffas samtidigt avgifterna för mottagningsbesök vid SHVS.

FSF och SAMOK har deltagit aktivt i allt påverkansarbete kring utvidgningen av FSHS, och det nära samarbetet kommer att fortsätta som förut även efter den 1 januari 2021. De studerande har en nyckelroll och stort inflytande i SHVS förvaltningsorgan, såsom till exempel i dess delegation, direktioner och hälsoarbetsgrupper, samt i dess nya nationella studeranderåd, som inleder sin verksamhet 2021.

Det är mycket viktigt att de studerandes röst hörs och påverkar i all verksamhet vid SHVS och det glädjer oss att den rösten och det inflytandet i årsskiftet stärks genom utvidgningen till yrkeshögskolorna!

 

Touko Niinimäki

socialpolitik sakkunnig 

Touko Niinimäki
Socialpolitisk sakkunnig (hälsovård, välbefinnande, jämställdhet)

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.