Smidigt framåt via flexibel överflyttning

Inför studentantagningen är studentorganisationerna bekymrade över överflyttningarna mellan andra och tredje stadiet och mellan högskolor. Överflyttningen från gymnasier och andra stadiets yrkesutbildning till universitet och yrkeshögskolor samt mellan högskolor fungerar dåligt. Det gör det svårare att inleda studier och att få dem att löpa.

Av nyutexaminerade på andra stadiet söker årligen 70 % till högskola, men endast 32 % får en studieplats vid första försöket.  Orsaker till att studerande tar mellanår vid övergång från andra stadiet till högre utbildning inkluderar värnplikt, att inte ha blivit antagen till önskad studieplats eller obeslutsamhet om ämnesval. Kvoterna som tagits i bruk i studentantagningen kan eventuellt underlätta situationen, men det vet vi inte.

Överflyttningar sker från andra stadiet till högre utbildning, men även inom och mellan högskolor.  Det är fel att straffa studerande för misslyckade utbildningsval – istället ska det vara möjligt att smidigt kunna flytta över till en mer lämplig utbildning. Studiegången får inte blockeras och behörigheten till fortsatta studier får inte äventyras. Avbrutna studier gör att såväl studerande som läroinrättningen går på tomgång. Genom flexibla överflyttningar kan vi trygga att studerande hittar en ny inriktning och smidigt kan fortsätta sina fortsätter.

Bra studiehandledning möjliggör flexibla överflyttningar såväl från andra stadiet till högskoleutbildning som mellan och inom högskolor när som helst under studiegången. Genom att erbjuda studerande tillräcklig och realistisk information om utbildningen och uppehälle under studietiden minskar felaktiga utbildningsval. Studerande som byter inriktning eller högskola ska erbjudas flexibla sätt att söka till den nya utbildningen. Studentorganisationerna kräver att högskolorna säkerställer det.

Mångsidig kunskap behövs både nu och i framtiden. Vi måste se till att alla har möjlighet att utveckla sig själva, till livslångt lärande och till att upprätthålla sin arbetsmarknadsrelevans. Finland ska ha ett utbildningssystem där så många som möjligt – i olika skeden av livet – kan utbilda sig.

 

Mer information:
Ordförande Musa Jallow (SAKKI) tfn 044 082 4221, fornamn.efternamn@sakkinet.fi
Ordförande Jari Järvenpää (FSF), tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi
Ordförande Tatu Koivisto (SLL), tfn 050 431 4995, fornamn.efternamn@lukio.fi
Ordförande Kimi Merikukka (OSKU), tfn 044 977 6356, fornamn.efternamn@osku.info
Ordförande Joonas Peltonen (SAMOK), tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.