Studentens stödtjänster är viktiga för att trygga välbefinnandet

Det har talats mycket om psykisk kris bland studerande, men ofta saknas de konkreta lösningarna. Enligt KOTT-enkäten är 57,4 procent av universitetsstudenterna psykiskt belastade och 35,5 procent löper risk att insjukna på grund av belastningen.

Vi har redan länge trummat för att öka resurserna för SHVS, men vi måste också vända blicken mot den plats som förenar våra studenter, nämligen universitetet. Universiteten har möjlighet att satsa på förebyggande stöd- och handledningstjänster för studenterna. Universitetens stödtjänster regleras inte i lag och därför finns det inget som definierar hur mycket och hurdana tjänster det ska finnas för studenterna.

Då vi redde ut läget för stödtjänsterna stod det klart att det är fråga om en komplex helhet. Å ena sidan är saker och ting i god ordning och de studerandes önskemål och vilja har hörts väl och å andra sidan varierar utbudet av stöd- och handledningstjänster för studierna mycket.
Studenterna befinner sig i en mycket speciell ställning i fråga om stödtjänster. Det är nämligen helt och hållet upp till universitetet att bestämma hurdana tjänster och hur mycket som erbjuds studenterna.

Till stöd för utvecklingen av universitetens styrnings- och stödtjänster har vi utarbetat rekommendationer om stödtjänster för studerande. Studentkårerna har fått påverka utarbetandet av rekommendationerna och målet är att studentkårerna använder de här rekommendationerna som stöd när diskussionen om universitetens stöd- och handledningstjänster blir aktuell.

Vi kräver resurser för stöd och handledning av studenter, men som en ny öppning hoppas vi att även kuratortjänster ska finnas tillgängliga vid universiteten. I bästa fall kan samtalshjälp med låg tröskel och stöd för att hantera vardagen lindra kösituationen för SHVS:s mentalvårdstjänster.

Mentalvårdskrisen väntar inte. SHVS löser upp köerna, men vardagsmiljön har också ett stort ansvar för hur studenternas universitetsstudier upplevs i framtiden. Låt oss därför kavla upp ärmarna och skrida till åtgärder för ett bättre förebyggande arbete!

Läs våra rekommendationer för stödtjänster för studenter.

Suvituuli Lundmark
Styrelsemedlem, socialpolitik (hälsovård, välbefinnande, jämlikhet), utvecklingspolitik och miljö

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.