Studentorganisationernas hälsning till budgetförhandlarna: rädda utbildningen!

Ställningstagande

Får publiceras må 4.4

 

De obundna studentorganisationerna är oroliga för den finländska utbildningens framtid. Utbildningsnyheterna har varit dyster läsning det senaste året: Ökningen av utbildningsnivån i Finland har stannat av och sackar efter andra OECD-länder[1], finska ungas läsförmåga har försämrats[2], allt fler har en cynisk inställning till skolan och bland studerande ökar utmattning och psykiska problem. Omfattande nedskärningar kastar en mörk skugga över utbildningsväsendet. Studerandena befarar att även de kommande budgetförhandlingarna ska gå åt utbildningen.

”Politikerna motiverar ofta nedskärningarna genom att säga att de inte vill lämna efter sig skulder som deras barn ska betala av. Vi som representerar de unga befarar att regeringen genom sina beslut eventuellt kan balansera statsfinanserna, men i stället lämnar efter sig en mycket tyngre skuldbörda i form av en utbildningsskuld”, rasar studentorganisationernas ordförande. Att på alla stadier skära i småbarnsfostran och i utbildning medför sämre kvalitet inom den internationellt erkända utbildningen i Finland och naggar framtidens kompetens i kanterna. För de lärare som sägs upp eller studerande som lämnas vind för våg gör det ingen skillnad hur otrevliga besluten känts för dem som fattat dem.

Tidigare nedskärningar under den förra och den pågående regeringsperioden har utarmat läroanstalter på andra och tredje stadiet runt om i Finland. De som arrangerar utbildning kan inte förnya utbildningssystemet så att det bättre skulle motsvara framtida behov då nya beslut om nedskärningar samtidigt fattas inför varje regeringsprogram och förhandlingar om budget och budgetramar. Det går inte att förnya utbildningssystemet utan adekvata resurser, utan proffs och forskare som är engagerade i utbildningen, utan att satsa tillräckligt på studerandenas studieförmåga och att de klarar sig ekonomiskt.

”Vi har bara ett önskemål inför budgetförhandlingarna: återställ studerande ungas framtidstro!” säger ordförandena.

Organisationerna har jour vid förhandlingarna om budgetramarna och en pop-up-restaurang ”Studentköket”. Beslutsfattarna får smaka på traditionella studentläckerheter kl. 7.30. Via jippot vill organisationerna påminna budgetförhandlarna om vilka konsekvenser nedskärningarna i studiestödet har för studerandenas redan tidigare ohållbart svaga ekonomi.

 

Mer information:

Ordförande Henna Hirvonen (Akavan opiskelijat) tfn. 040 768 1365,fornamn.efternamn@akava.fi

Ordförande Eero Rämö (Finlands Ungdomssamarbete – Allians) tfn 040 539 2737, fornamn.efternamn@alli.fi

Ordförande Nicholas Kujala (Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf) tfn. 044 277 8669, fornamn.efternamn@skolungdom.fi

Ordförande Bennie Wardi (Studerandenas Idrottsförbund – OLL) tfn 044 780 0211, fornamn.efternamn@oll.fi

Ordförande Jasmina Khabbal (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI), tfn 045 139 3051, fornamn.efternamn@sakkinet.fi

Ordförande Elli Luukkainen (Finlands gymnasistförbund SLL), tfn 050 433 3171, fornamn.efternamn@lukio.fi

Ordförande Rene Stolt (Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU Ry) tfn. 044 977 6356, fornamn.efternamn@osku.info

Ordförande Jemi Heinilä (Finlands studerandekårers förbund – SAMOK), tfn 050 389 1000, fornamn.efternamn@samok.fi

Ordförande Heikki Koponen (Finlands studentkårers förbund – FSF), tfn 044 906 5007, fornamn.efternamn@syl.fi

Ordförande Emma Koskimaa (STTK-Opiskelijat) tfn. 0405487938,fornamn.efternamn@sttk.fi

 

1) http://www.hs.fi/kotimaa/a1448337176460

2) http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/09/07/nuorten-lukutaito-rapistuu-huono-osaisuus-selittava-tekija

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.