Studerande för en bättre stad

Förr i tiden var studerande ingen intressant målgrupp för städerna: De bodde på platsen endast en liten tid, använde tjänsterna, men deltog inte i att finansiera kostnaderna eftersom man enligt lag måste vara skriven i sin hemkommun. För att svara på denna utmaning så utvecklades förresten den nationella studenthälsovården genom SHVS i tiderna. Nuförtiden är däremot desto flera studerande skrivna i staden de studerar i och enligt undersökningar vill de också gärna stanna kvar där för att jobba efter färdigblivning – t.ex. i Åbo 70 % av studerande och i Helsingfors majoriteten av studerande.

Studerande tillför alltså staden med ung, kunnig arbetskraft både under studietiden och efter det. Studerande gör staden mer levande och ung. Därför har också många av de större städerna tagit som målsättning att vara Finlands bästa och attraktivaste stad att studera i. Staden är alltså intresserad av dig och besluter om många frågor som berör din studiemiljö!

För största delen av studerande går en överväldigande del av inkomsten rakt till boendekostnader. I kommunen görs beslut om t.ex. studentbostäder i stadsplaneringen, parkeringsnormer och andra frågor om förmånligt  boende. Ett annat viktigt tema är som direkt påverkar dig, speciellt i studerandestäder, är lokaltrafik och trafikförbindelser. I städerna ska man kunna ta sig med buss, spårvagn eller till och med metro till kampusen och överlag kunna röra sig smidigt runt i staden. Genom att rösta kan du alltså direkt påverka studerandes ekonomi genom bättre bostads- och trafikpolitik.

Studerande med familj är i en speciellt svår situation. Många tjänster som är oerhört viktiga för barnfamiljer bestäms nämligen på kommunal nivå. I de kommande valen har du en möjlighet att påverka t.ex. ditt barns dagvård, skolor och skolresor. Var med och försäkra dig om att ditt barn har lika bra eller bättre möjligheter att få en högskoleutbildning i framtiden!

Städerna och kommunerna kan vara föregångare i miljöfrågor. Vår åldersklass stora bekymmer är global uppvärmning, som vi måste förhindra. Därför lyfter speciellt unga kandidater upp miljöfrågorna på bordet i de här valen: kommunerna ska förbinda sig till en hållbar utveckling, ansvarsfulla inköp, energieffektivitet och utveckling av förnybara energikällor. Utsläppen ska minskas och ekologiska val ska belönas. T.ex. Green office -modellens användning skulle vara ett simpelt sätt att försöka lämna över världen i bättre i skick till kommande generationer än vad den var för oss.

Studerandeföretagsamhet är en ny möjlighet och växande trend för vår årsklass. I framtiden kommer statusen mellan arbete, studier, arbetslöshet och företagsamhet att vara rörlig och vi måste ha verkliga möjligheter att svara på det föränderliga arbetslivets behov. Via högskolornas och städernas företagsamhetsgemenskaper kan studerande testa på företagsamhet, bekanta sig med de möjligheter det tillför, lägga sitt eget kunnande i bruk och skaffa arbetslivsfärdigheter. T.ex. i Helsingfors har företagsamhetsgemenskapen kommit från samarbete mellan staden och universitetet, och det har givit upphov till tiotals nya företag, hundratals nya samarbetsformer och en ny slags kultur av entusiasm.

Vi måste få med unga generationer i beslutsfattandet. I de förra valen är de invaldas medelålder 48 och de som använde sin rösträtt flitigaste var 50-69-åringar, medan endast var tredje ungdom röstade. Det här betyder i praktiken det att  för varje ung röst så använder även tre personer som är äldre än medelåldern sin röst. Det mest bekymrande är ändå att i många fullmäktige fattas unga nästan helt. T.ex. i Helsingfors finns det ingen fullmäktigeledamot som är under 30 år, fastän stadens enskilt största åldersklass är 27-åringar.

Börjandes på onsdagen har just du möjlighet att påverka vem som bestämmer och de tidigare nämnda och otaliga andra saker som påverkar din vardag. Om du nånsin har funderat varför det inte finns tillräckligt med studerande-bostäder eller varför du inte kan ta dig lättare till kampus från din hemdörr, så har du nu din chans att påverka.

Att rästa är det bästa sättet att få viktiga ärenden för studerande på riktigt igenom: att värna om ärenden som berör unga och studerande lyckas bäst genom att få så många unga fullmäktigeledamöter igenom från alla partiers listor. Att få igenom målsättningar förutsätter en satsning från oss alla, för annars röstar endast de äldre åldersklasserna och gör beslut för vår del. Därför, nu mer än någonsin: kom ihåg att rösta!
Riina Lumme (göna), Tarik Ahsanullah (saml), Maria Loima (sdp), Jimmy Nylund (sfp)

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.