Temaveckan för hållbar utveckling/Moçambique: Alla har möjlighet att påverka och därför har alla ansvar

Som del av temaveckan för hållbar utveckling (#kekeviikko) intervjuade vi människor runt om i världen och frågade dem vad de anser om klimatförändringen. Nu är det Moçambiques tur.

En av de intervjuade är en högskoleutbildad moçambikisk ung person som känner till klimatförändringen. Enligt hen syns den i Moçambique främst som snabbare förändringar i vädret än tidigare. Årstiderna verkar också vara huller om buller: i juni kan det vara kallt, medan det i mars kan vara ovanligt varmt. Fast vi ännu inte exakt vet eller kan uppskatta vilka konsekvenser klimatförändringen kommer att ha, antar den intervjuade att ovanliga väderfenomen kommer att bli allt vanligare i framtiden. Hen oroar sig också för de hälsokonsekvenser som klimatförändringen medför för människor.

Enligt den unga personen är moçambikierna dock inte oroliga för klimatförändringen i stor utsträckning, och den diskuteras knappast alls i skolan. I Moçambique vet människor alltså mycket lite om frågan nuförtiden. Därför är det viktigt för lokala människor att få mer information om klimatförändringen och om hur de kan skydda miljön. Den intervjuade anser att utbildning spelar en nyckelroll, också i klimatfrågor så att även den framtida generationen kommer att ha en livsduglig miljö.

Trots att många tycker olika, anser den moçambikiska unga personen att alla har ansvar för klimatförändringen. Vi alla har möjlighet att tillsammans bidra till en bättre miljö och klimat. Därför måste vi som individer agera och dela tillräckligt med information också med andra så att de kan ändra sitt beteende. Om vi inte gör något, kommer klimatförändringens konsekvenser sannolikt att bli ännu skadligare i framtiden.

Berätta vad du tycker om det här och delta i diskussioner med hashtaggen #kekeviikko på sociala medier!

Salla Mäkelä
Utvecklingspolitisk sakkunnig, FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.